Gdynia: Zostań opiekunką dziecięcą

Gdynia: Zostań opiekunką dziecięcą
Mat. prasowe

Fundacja Rozwoju Dzieci im J. A. Komeńskiego (FRD) w partnerstwie z UNICEF i innymi międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi realizuje Program SPYNKA, którego celem jest stworzenie dzieciom przyjaznych miejsc edukacyjnych tzw. Spynek, a ich matkom umożliwienie podjęcie pracy.

Gdynia jest partnerem projektu od maja. Trwa nabór na szkolenie dla polskich i ukraińskich opiekunek w integracyjnych grupach dla dzieci obu narodowości.

Spynki będą prowadzone w formule Dziennego Opiekuna. Dzienny Opiekun to jedna z form opieki nad małymi dziećmi zapisana w polskim systemie prawnym. Do pracy w punkcie Dziennego Opiekuna trzeba mieć kwalifikacje, które daje szkolenie kwalifikacyjne obejmujące 160 godzin.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy stworzyła możliwość zorganizowania w punkcie Dziennego Opiekuna opieki dla dzieci do 5 roku życia, które nie mają miejsca w przedszkolu.

FRD w ramach swojego programu SPYNKA od września 2022 r. planuje w wybranych województwach tworzyć Spynki – punkty Dziennego Opiekuna. Usytuowanie Spynek będzie uzależnione od potrzeb dzieci na danym obszarze. Spynki oferują bezpłatne zajęcia 5 razy w tygodniu 8 godzin dziennie w dwóch grupach wiekowych:

  • Spynka mała – dzieci od roku do 2,5 lat – w grupie maks. 15 dzieci,
  • Spynka duża – dzieci w wieku 3-4 lata – grupa do 20 dzieci.

W każdej grupie pracować będą 3 opiekunki. Grupy dzieci mają być integracyjne: ukraińsko-polskie, a opiekunkami będą osoby z Ukrainy i z Polski.

Szkolenie odbędzie w dwóch trybach – online i stacjonarnie.

Pierwsza część szkolenia – online – studiowanie materiałów we własnym zakresie na platformie e-learningowej i wykonanie zadań zaliczających tę część. Terminy wykonywania zadań:

  • 16-22 lipca,
  • 26-28 lipca,
  • 1-17 sierpnia.

Druga część szkolenia – szkolenie stacjonarne w dwóch zjazdach:

  • Zjazd I – 23, 24, 25 lipca w godz. 9.00-18.00,
  • Zjazd II – 29, 30 lipca w godz. 9.00-18.00.

Terminy szkoleń z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zostaną podane podczas II zjazdu.

Szkolenia stacjonarne odbędą się w Gdyni lub Gdańsku.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu zostanie wysłana na podany adres maila.

Print Friendly, PDF & Email