Gdynia: Z miłości do piersi - podsumowanie programu profilaktyki

Gdynia: Z miłości do piersi - podsumowanie programu profilaktyki
Fot. Michał Puszczewicz

Koniec roku to czas podsumowań. Około 500 gdynianek skorzystało z „Programu profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019-2021”, który od września do listopada br. kontynuowano w działań miasta i Gdyńskiego Centrum Zdrowia. W ramach projektu odbyły się konsultacje telefoniczne oraz spotkania z edukatorami, a także wydarzenia zachęcające do badań profilaktycznych w tym zakresie.

Organizowane, w ramach całego programu, spotkania i akcje profilaktyczne cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkanek Gdyni. Panie chętnie korzystały z oferowanych konsultacji, lekcji samobadania piersi, a także licznie uczestniczyły w towarzyszących wydarzeniach.

– Dwie akcje poświęcone profilaktyce raka piersi, które w listopadzie i grudniu, wraz z Gdyńskim Centrum Zdrowia przeprowadziliśmy w Centrum Riviera, spotkały się dużym zainteresowaniem ze strony gdynianek. Profilaktyka ma ogromne znaczenie, dlatego w Gdyni chcemy stale mówić o potrzebie badań i zachęcać naszych mieszkańców do zadbania o swoje zdrowie. Mogę zapewnić, że podobne inicjatywy będziemy jako samorząd podejmować także w najbliższej przyszłości – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W ramach programu we współpracy z Centrum Riviera zrealizowano dwa otwarte wydarzenia dotyczące profilaktyki raka piersi. Odbyły się one 6 listopada i 4 grudnia. Podczas nich umożliwiono gdyniankom bezpłatne konsultacje z lekarzami onkologami, naukę samobadania piersi, sprawdzenie poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, a także analizę składu ciała i pomiar cholesterolu.

Pacjentki, które podczas konsultacji lekarskich otrzymały wskazanie do dalszych badań, mogły, na miejscu, skorzystać z bezpłatnego USG piersi. Z kolei panie w wieku powyżej 50 lat mogły odwiedzić stojący na parkingu mammobus w celu wykonania profilaktycznego badania mammograficznego. Każda z uczestniczek dnia profilaktyki była proszona o wypełnienie anonimowej ankiety. To na ich podstawie można jedynie utwierdzić się w przekonaniu, że tego typu akcje i programy wciąż są bardzo potrzebne, choć jak podkreślają lekarze, profilaktyka i poziom świadomości pacjentek z roku na rok rosną.

Według wyników ankiety, podczas listopadowego i grudniowego wydarzenia profilaktyki raka piersi w Centrum Riviera wzięło udział niemal 400 gdynianek, z czego ponad 120 skorzystało z możliwości konsultacji lekarskich. Wszystkie zostały przeszkolone w zakresie samobadania, a także wyposażone w materiały edukacyjne dotyczące dbania o piersi. Z badania USG skorzystało około 50 pań, z czego 15 otrzymało zalecenia dalszej diagnostyki, a 7 – wskazanie pilnej interwencji lekarskiej. Co ciekawe, aż dla jednej trzeciej kobiet było to pierwsze spotkanie z praktyczną profilaktyką nowotworu piersi.

Podczas wydarzeń dystrybuowane były materiały edukacyjne, takie jak foldery i zawieszki z instrukcjami samobadania piersi, które trafiały w ręce osób zainteresowanych akcją, a także tych, które wybrały się tego dnia na zakupy.

Gdyński Program profilaktyki raka piersi wielotorowo propagował badania i troskę o piersi poprzez możliwość konsultacji telefonicznych oraz spotkań edukacyjnych skierowanych do zakładów pracy, jak również zainteresowanych mieszkanek. W działaniach edukacyjnych i konsultacjach (także telefonicznych) organizowanych w różnych punktach na ternie Gdyni (domy sąsiedzkie, zakłady pracy) udział w okresie od września do listopada wzięły 92 kobiety. Łącznie, ze wszystkich możliwości programu skorzystało niemal 500 pań. Analizując wyniki tegorocznej odsłony, Miasto Gdynia oraz Gdyńskie Centrum Zdrowia planują kontynuowanie programu profilaktyki raka piersi, także w kolejnych latach. Jak wynika z rozmów z gdyniankami takie programy i akcje są zawsze bardzo potrzebne, gdyż mamy tendencję do dbania o wszystkich wokół, a najmniej o siebie.

Akacja organizowana była przez Gminę Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Stowarzyszenie Onkologia Gdyńska we współpracy z Centrum Riviera. Partnerzy: Szpitale Pomorskie sp. z .o.o., TMS Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich. Wydarzenie współfinansowane było ze środków miasta w ramach „Programu profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019-2021”.

Więcej informacji o programie oraz na temat profilaktyki raka piersi można znaleźć na stronie www.zdrowie.gdynia.pl/rakpiersi.

Print Friendly, PDF & Email