Gdynia z „Lodołamaczem” 2020

Gdynia z „Lodołamaczem” 2020
Fot. materiały prasowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni z nagrodą „Lodołamacze 2020”! Tytuł w jubileuszowej, 15. edycji konkursu przyznano w kategorii instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 29 września w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.  

Nagrodę odebrały Mirosława Jezior – dyrektor MOPS w Gdyni i Katarzyna Stec – zastępca dyrektora MOPS w Gdyni. Podczas uroczystości wyróżniania odebrało też 8 pozostałych laureatów  – z Pomorza, ale również z województw: kujawskiego-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny zespołu Remont Pomp.

To ogromne wyróżnienie dla gdyńskiego MOPS-u. Nagroda oznacza, że w skali całego regionu Pomorza instytucja wyróżniła się szczególną wrażliwością społeczną i promowaniem aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziadzinach życia. Zdaniem kapituły działalność gdyńskiego MOPS-u na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami stanowi wzór godny naśladowania.

Wkrótce, w gronie laureatów z pozostałych regionów Polski, Gdynia powalczy też o ogólnopolską nagrodę.

– Bardzo cieszymy się ze złotego medalu i statuetki zwłaszcza, że w tym roku gdyński MOPS obchodzi 30-lecie – zauważyła Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni. – Obecnie w naszym ośrodku pracuje 75 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co stanowi ponad 11 procent wszystkich zatrudnionych. Jednak, co ważniejsze, wiele osób z niepełnosprawnościami pracuje w MOPS na stanowiskach specjalistów, którzy sami zmienili się w „pomagaczy” dla innych.

– To nie pierwsze wyróżnienie w tym konkursie dla Gdyni. W 2015 roku MOPS w tej samej kategorii zajął drugie miejsce – podkreślił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.  – Od lat konsekwentnie rozwijamy w mieście ofertę dla osób z niepełnosprawnościami i staramy się, aby odpowiadała ona na konkretne potrzeby. Oprócz wysokiego wskaźnika osób z niepełnosprawnościami obecnie zatrudnionych w MOPS warto podkreślić również szereg inicjatyw, które ośrodek realizuje na co dzień i które wykraczają poza zadania statutowe. Przykładem mogą być treningi pracy i doradztwo zawodowe, skutkujące tym, że osoby z niepełnosprawnościami znajdują i utrzymują zatrudnienie na rynku pracy. Ponadto MOPS wyróżnia się stałym poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami i wdrażaniem ich w życie.    

„Lodołamacze” to ogólnopolska kampania społeczna, która docenia wkład pracodawców i instytucji w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wśród firm co roku, już od 15 lat, są wyróżniani pracodawcy wrażliwi społecznie, którzy tworzą przyjazne im warunki i miejsca pracy. Dodatkowo każdego roku są też nagradzane instytucje publiczne, szkoły czy osoby, które podejmują pozytywne działania i ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Kampania ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

W tegorocznej edycji medale i statuetki trafiły do laureatów w dziewięciu kategoriach: zatrudnienie chronione, rehabilitacja społeczno-zawodowa, otwarty rynek pracy, instytucja, dziennikarz bez barier, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma, Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.

Za kampanię jest odpowiedzialna Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON. Jej założyciel to Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W ciągu 14 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 5000 firm. Ogólnopolską kampanię objęła swoim patronatem honorowym Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

Ogólnopolską galę, która wyłoni laureatów w etapie centralnym, zaplanowano 8 października w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje na stronie www.lodolamacze.info.pl.

Print Friendly, PDF & Email