Gdynia: Wzgórze św. Maksymiliana z placówką przełamującą bariery

Gdynia: Wzgórze św. Maksymiliana z placówką przełamującą bariery
Fot. Jagoda Usarek

Gdynia stale poszukuje rozwiązań, które podnoszą jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Wzbogaca także swoją ofertę edukacyjną o nowe propozycje dla uczniów przełamujących bariery. Kolejną z nich może być Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec przy ul. Wachowiaka 6 – jedyna taka placówka na Pomorzu o charakterze integracyjnym, w której uczą się m.in. dzieci pokonujące trudności w sferze komunikacyjnej i językowej. Miasto podpisało wczoraj (21 maja) list intencyjny w tej sprawie.

– Nie mam wątpliwości, że udostępnienie szkole Latawiec budynku przy ul. Wachowiaka 6 jest dobrą propozycją. Ta placówka, jedyna w naszym regionie o takiej specjalizacji nauczania, w pełni odpowiada na potrzeby najmłodszych mieszkańców borykających się z trudnościami komunikacyjnymi. A zapotrzebowanie na tego typu usługi w Gdyni jest duże i na pewno będzie rosnąć w najbliższych latach. Zawsze stawiamy na indywidualne podejście do ucznia, szczególnie takiego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, i wspieranie go we wszechstronnym rozwoju. To z kolei gwarantuje poprawę jakości życia całych rodzin. Szkoła Latawiec zapewnia indywidualizację procesu kształcenia, na której tak nam zależy. To także szansa dla nieruchomości przy Wachowiaka 6. Budynek mocno niszczeje, a tak dostanie drugie życie. Poprawią się też walory estetyczne dzielnicy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. 

Latawiec niebawem w Gdyni

Od 2017 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec z sukcesem działa w Sopocie. Realizuje podstawę programową zgodną z prawem oświatowym i założeniami edukacji Montessori, włączając dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie w Sopocie wspólnie uczą się dzieci bez trudności oraz dziećmi z zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, niedowidzące, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową.

– Cieszę się ogromnie z nowej siedziby dla szkoły. To wielka szansa rozwoju dla naszych uczniów i nas jako nauczycieli. Do nowej przestrzeni chcemy przenieść model wspólnej nauki i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci nieobjętych kształceniem specjalnym. Dzięki temu wszyscy uczą się m.in. zachowań społecznych oraz radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny. W ten sposób będziemy realizować ideę różnorodności w edukacji – podkreśla Krystyna Kolwas, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec. – Wraz z mężem jesteśmy mieszkańcami Gdyni. Naszym wielkim marzeniem był powrót szkoły do naszego miasta i wzbogacenie oferty edukacyjnej Gdyni o nową placówkę z dobrym pomysłem na edukację. Zawsze chcieliśmy pracować na rzecz naszego miasta i mieszkańców. Teraz to marzenie może stać się faktem.

Docelowo w szkole powstanie osiem oddziałów, po jednym na wszystkich poziomach edukacji. W każdym będzie uczyć się średnio po 10 osób, w tym po 2 osoby z niepełnosprawnością na oddział. Łącznie w placówce będzie edukować około 100 dzieci.

Jaka jest koncepcja nauczania i wychowania w szkole?  

Szkoła Latawiec w Gdyni będzie realizować podstawę programową i plany nauczania zgodnie z zapisami prawa oświatowego, łącząc je z filozofią Marii Montessori. Równolegle nauczyciele zrealizują ideę włączania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doświadczeniem migracyjnym, m.in. poprzez szeroko pojętą sztukę jako język wspólny. Będą zatem pracować metodą projektów artystycznych.

– Styczność ze sztuką ma wymiar zarówno kulturalny, jak i psychologiczny – pozwala na lepsze rozumienie świata i wyrażenie siebie. Łącząc we wspólnym działaniu zarówno dzieci pełnosprawne, jak i niepełnosprawne chcemy podkreślać, że różnorodność jest wartością i każda osoba może wnieść swój pozytywny wkład w otoczenie. Będziemy inspirować się modelem brave kids, w którym „dzieci uczą się dzieci” – mówi Krystyna Kolwas.

Cała filozofia wychowania w szkole opiera się na wspólnych relacjach, rozwijaniu tzw. umiejętności miękkich, czyli samoświadomości, zdolności do rozumienia siebie w kontekście społecznym oraz kompetencji kluczowych stanowiących połączenie wiedzy, umiejętności i postaw ważnych z punktu widzenia samorealizacji osoby w dalszych latach jej życia, np. poprzez aktywnie działanie na rynku pracy.

Co z budynkiem przy Wachowiaka 6?

– Obiekt zyska dawną świetność i będzie nadal służył mieszkańcom dzielnicy oraz całej Gdyni. Szkoła Latawiec przeprowadzi w nim niezbędne prace remontowe oraz dostosuje go do potrzeb klas integracyjnych i bezpiecznego rozwoju uczniów – podkreśla Bartosz Bartoszewicz.

Placówka zostanie zaaranżowana jako przestrzeń sztuki. Koncepcja zagospodarowania budynku zakłada adaptację pomieszczeń. I tak powstaną m.in. sale plastyczna, teatralna, muzyczna, filmowa czy wielofunkcyjna, a także gabinet logopedyczny, pokój nauczycielski, sekretariat, sanitariaty oraz pomieszczenia do spożywania posiłków.

Print Friendly, PDF & Email