Gdynia wspiera osoby z niepełnosprawnością

Gdynia wspiera osoby z niepełnosprawnością
Fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Na wsparcie finansowe ze strony miasta mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami z Gdyni. Prezydent miasta przyznał dotacje wspierające organizacje pożytku publicznego, realizujące zadanie aktywizacji, integracji i organizowania grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Łącznie grant otrzymało trzynaście instytucji na kwotę ponad 200 tysięcy złotych.

W ramach otwartego konkursu z zakresu „aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni” dotację otrzymało 13 podmiotów. Na ich działalność rozdysponowano ze środków miejskich łącznie 216 000 zł.

Najwyższy grant otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi pod nazwą „Żyć razem” przyznano 38 000 zł. Wysokie kwoty zasilą również działania Fundacji na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA (36 300 zł na Klub Działań Różnych) oraz Stowarzyszenia Klubu Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego (32 000 zł).

Szczegółowa lista przyznanych grantów:

 • Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” (3 200 zł);
 • Fundacja Szkwał – Morze dla Młodzieży (14 000 zł);
 • Stowarzyszenie „Cool-awi” (5 000 zł);
 • Związek Inwalidów Wojennych RP (7 500 zł);
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON (15 000 zł);
 • Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego (32 000 zł);
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (19 000 zł);
 • Fundacja Wielkie Rzeczy (8 000 zł);
 • ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju (36 300 zł);
 • Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” (5 000 zł);
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (38 000 zł);
 • Centrum Współpracy Młodzieży (22 000 zł);
 • Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” (11 000 zł).

Rozstrzygnięto również konkurs dotyczący wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych. Na realizację tego zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 180 000 zł dla Fundacji Wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami”.

Paweł Kukla / gdynia.pl
Źródło: gdynia.pl
Fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Print Friendly, PDF & Email