Gdynia: Taki będzie Budżet Obywatelski 2022

Gdynia: Taki będzie Budżet Obywatelski 2022
Fot. pixabay.com

24 stycznia rozpoczyna się etap składania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022. Do rozdysponowania będzie ponad 11 mln złotych, a w zasadach najbliższej edycji wprowadzonych zostało kilka zmian. Głosowanie – we wrześniu.

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta.

Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Z projektów miejskich w ubiegłym roku wydzielono specjalny zakres tematyczny – Klimatyczny Budżet Obywatelski. W ramach KBO mogą powstawać m.in. projekty zieleni miejskiej lub związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.

Pula środków najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego to ponad 11 mln zł.

W BO2022 zmienia się zakres projektów miejskich – możliwe będzie składanie projektów tylko i wyłącznie w ramach zakresu tematycznego „Klimatyczny Budżet Obywatelski”. Wśród możliwości KBO będzie zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w mieście, czyli „błękitno-zielonej” infrastruktury. W przypadku projektów dzielnicowych małych maksymalny szacowany koszt realizacji zwiększono do 15 000 zł.

W przypadku zamiaru realizacji projektu zarówno inwestycyjnego, jak i miękkiego na terenach miejskich placówek oświatowych osoba składająca wniosek zobowiązana będzie do dołączenia do wniosku zgody dyrektora placówki wskazanej w projekcie.

Zmianie uległ harmonogram BO. Wydłużono czas niezbędny na weryfikację projektów: głosowanie potrwa od 5 do 19 września 2022 roku.

Projekty dzielnicowe i projekty miejskie w BO2022 będzie można składać w dniach 24 stycznia-21 lutego 2022 roku. Nad zmianami w dzielnicach warto się zastanawiać już teraz.

Wszystkie niezbędne informacje i materiały będą dostępne na stronie internetowej bo.gdynia.pl.

Projekty zwycięskie w BO2022 będą mogły być realizowane w kolejnym roku budżetowym, czyli 2023.

Print Friendly, PDF & Email