Gdynia: Spotkanie z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu

Gdynia: Spotkanie z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu
Fot. Adminstrator

W Sali Rady Miasta Urzędu Miasta Gdyni spotkali się dzisiaj rodzice dzieci ze spektrum autyzmu oraz przedstawiciele PFRON, organizacji pozarządowych, zajmujących się problemami autyzmu, doradca Prezydenta RP ds. Osób z Niepełnosprawnościami, naczelnik Wydziału Rodziny oraz Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia, a także władze szkoły Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 z ul. Witomińskiej. Celem spotkania było stworzenie systemowego wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu.

Na zagadnienia, problemy i zapytania rodziców dzieci ze spektrum autyzmu odpowiadali zaproszeni prelegenci. Wśród gości byli: Paulina Malinowska-Kowalczyk – doradca Prezydenta RP ds. Osób z Niepełnosprawnością, Dariusz Majorek – dyrektor pomorskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Magdalena Olejniczak – psycholog edukacyjny z dużym doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością w Szkocji i Wielkiej Brytanii, mama dziecka ze spektrum autyzmu oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Organizujemy takie spotkania jak to dzisiejsze, bo chcemy wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Przygotowaliśmy się, by odpowiedzieć na pytania, które do nas państwo kierowaliście – mówił, witając przybyłych rodziców, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz.

Obszary, w których rodzice oczekują zmian:

  • stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie postawienie diagnozy bez konieczności wielomiesięcznego oczekiwania;
  • zapewnienie terapii adekwatnej do potrzeb dziecka realizowanej przez przygotowany zespół;
  • objęcie dziecka edukacją przedszkolną wraz z terapią specjalistyczną;
  • w zależności od zaleceń dziecko realizuje edukacje w placówce specjalnej lub masowej;
  • dziecko ma możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej, podczas której możliwa będzie terapia w zależności od potrzeb dziecka;
  • zapewnienie opieki podczas wakacji, ferii okresie między świętami a Nowym Rokiem;
  • opieka wytchnieniowa;
  • stworzenie warunków do aktywności społecznej po zakończeniu edukacji;
  • praca w warunkach chronionych;
  • zapewnienie całodobowej opieki okresowo i na stałe.
Źródło: gdynia.pl
Fot. Justyna Bronk
Print Friendly, PDF & Email