Gdynia samorządem przyjaznym seniorom

Gdynia samorządem przyjaznym seniorom
Fot. Adminstrator

Kolejna nagroda dla Gdyni za realizację polityki senioralnej. W środę (30 października) Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, odebrał z rąk Agnieszki Kapały-Sokalskiej – członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, wyróżnienie przyznane Gdyni w konkursie organizowanym przez Mieczysława Struka, marszałka województwa.

– Gdynia jest świetnym przykładem samorządu wytaczającego kierunki polityki senioralnej, realizuje wiele pionierskich projektów, jak dialog międzypokoleniowy, aktywizacja seniorów na szeroką skalę, opieka nad seniorami, działania partycypacyjne. I za to właśnie jest ta nagroda – mówiła Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, tuż po wręczeniu Michałowi Guciowi, wiceprezydentowi Gdyni ds. innowacji, wyróżnienia dla Gdyni w konkursie „Pomorskie dla seniora”, kategoria „Samorząd Przyjazny Seniorom”. – Żyjemy coraz dłużej. To zjawisko pozytywne, ale niesie wiele wyzwań dotyczących np. zdrowia, z czym nie zawsze umiemy sobie poradzić. Gdynia wychodzi wyzwaniom naprzeciw – i robi to przykładnie.

W konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” wyróżniani są seniorzy, samorządy, ale także osoby podejmujące szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Doceniane jest upowszechnianie i promowanie w Pomorskiem działalności seniorów oraz polityki senioralnej. Zgłoszeń dokonują osoby prywatne, organizacje, instytucje.

Kandydaturę Gdyni zgłosił Tadeusz Kościelniak, przewodniczący rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. – Gdynia ma pozytywne podejście do seniorów. W programach zajęć, architekturze, komunikacji wychodzi nam naprzeciw. To trzeba było dostrzec i zwrócić się do instytucji, która mogłaby uhonorować działania gdyńskich władz – wyjaśnia. – Co dziś czuję? Satysfakcję.

– Do centrum Aktywności Seniora chodzę od samego poczatku. Dzieją się fantastyczne rzeczy. Z radością patrzę, jak rozwija się działalność CAS. Gdy zaczynają się ferie czekamy kiedy się skończą, kiedy się znowu spotkamy – nie kryje entuzjazmu Maria Hoyer–Maryńczuk. – Teraz, na emeryturze, mam mniej czasu niż gdy pracowałam. Dosłownie codziennie coś się dzieje. Możemy realizować to, o czym kiedyś marzyliśmy, a nie mieliśmy możliwości. Niedawno miałam przyjemność brać udział w fantastycznym koncercie w Teatrze Muzycznym. Piszę wiersze, mój wiersz zaśpiewała Krystyna Stańko.

Pani Maria i pan Tadeusz byli wśród osób, które w środowe południe zasiadły na widowni Sali Warszawa Gdyńskiego Centrum Filmowego, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia przyznanego przez samorząd województwa pomorskiego. Laudację wygłosiła Barbara Bałka, pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej. – Do dyskusji i diagnozowania potrzeb osób starszych przez miasto włączone są grupy seniorów o różnych profilach. Gdyńskie Centrum Aktywności Seniora zyskało renomę kreatywnej przestrzeni, otwartej na rozwój najstarszych mieszkańców m.in. dzięki bogatej ofercie obejmującej Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, zajęcia pozauniwersyteckie, hobbystyczne, sieć 28 klubów seniora, zajęcia sportowe, program Gdynia 55+, kartę Senior Plus, a obecnie kartę mieszkańca Moje Miasto Gdynia – wyliczała. – Szczególną uwagę miasto przykłada do potrzeb seniorów wymagających opieki. Zachowuje przy tym wysoki standard usług z zachowaniem technologii informacyjnych, czego przykładami są wdrożone platformy komunikacyjne i edukacyjne wypracowane w ramach projektu MEMO oraz teleopieki. Słuchając głosu seniorów miasto wprowadza rozwiązania skuteczne i odpowiadające na realne potrzeby. Priorytetem miasta jest pielęgnowanie więzi międzypokoleniowej, zainicjowano w 2017 roku proces gdyńskiego dialogu międzypokoleniowego prowadzący do stworzenia strategii działań samorządu mającej cechy uniwersalności dostosowanej do wszystkich pokoleń mieszkańców.

– Bardzo dziękuję za docenienie tego, co Gdynia robi od lat i konsekwentnie – mówił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Jesteśmy dostrzegani w kraju i za granicą, dziś w ręku trzymam nagrodę od samorządu województwa. Niezmiernie się z niej cieszymy. Największą nagrodą jest jednak zawsze widok gdyńskich seniorów: uśmiechniętych, aktywnych, działających, cieszących się swoim trzecim wiekiem. I za to Wam dziękuję, tak trzymać.

Gdynia to pierwsze w Polsce miasto, któremu Światowa Organizacja Zdrowia nadała tytuł „Miasta Przyjaznego Starzeniu”.

– Chcemy, by gdynianie w wieku 60+ w pełni cieszyli się życiem w naszym mieście, mogli korzystać z bogatej oferty – podkreśla wiceprezydent Guć. – Zorganizowanie systemu takiego, jak nasz to duże wyzwanie, wymagające czasu. Ale przypomnę, że Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, które 15 lat temu zaczęło prowadzić aktywną politykę senioralną. Dziś, konsekwentnie rok po roku te działania realizujemy.

Sławomir Rybicki, senator RP, podczas uroczystości powiedział: – Jako współpracownik Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jestem częścią środowiska seniorów. Gratuluję władzom Gdyni mądrej polityki senioralnej, dawania przykładu i wszystkim innym samorządom w Polsce, i władzy państwowej. Pokazujecie, jak budować solidarność międzypokoleniową, która jest naszym obowiązkiem. Państwa energia, doświadczenie i kompetencje powinny być dobrze pożytkowane.

To w Gdyni, w roku 2004, decyzją prezydenta miasta powołano pierwszą w kraju Radę ds. Seniorów. W tym samym czasie opracowano podstawy gdyńskiej polityka senioralnej. Realizacją programu kładącego nacisk na opiekę, aktywizację i partycypację zajmują się dziś przede wszystkim Centrum Aktywności Seniora i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też Laboratorium Innowacji Społecznych czy Gdyńskie Centrum Sportu.

Osobom, których stan zdrowia wymaga wsparcia – czy to w miejscu zamieszkania, czy w placówce specjalistycznej – pomoc oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania te koordynuje tu Centrum Wsparcia Seniorów.

Z oferty sześciu miejskich klubów seniora i ponad 20 wspieranych przez miasto, a także zajęć na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, korzysta ponad 13 tysięcy gdynian w wieku 60+. W lipcu władze miasta ogłosiły, że w zabytkowym budynku najstarszej gdyńskiej szkoły (ul. 10 lutego 26) powstanie Centrum Nowoczesnego Seniora: miejsce spotkań, integracji, zdobywania wiedzy i realizacji pasji, z którego korzystać będą seniorzy z całej Gdyni.

Źródło: gdynia.pl
Fot. Kamil Złoch / gdynia.pl
Print Friendly, PDF & Email