Gdynia przystąpiła do projektu „Pomorskie dzieciom”

Gdynia przystąpiła do projektu „Pomorskie dzieciom”
Fot. archiwum MOPS

Ponad setka młodych ludzi przebywających w gdyńskich rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzyma wsparcie w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.

Jego głównym celem jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. W czwartek, 2 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego, natomiast koordynacją programu w Gdyni zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Trwająca od marca ubiegłego roku pandemia i związane z nią obostrzenia spowodowały szereg zmian, których konsekwencje odczuły m.in. dzieci i młodzież. Izolacja, nauka zdalna, ograniczony dostęp do terapeutów i lekarzy specjalistów – to wszystko dotknęło także podopiecznych rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

– Czas pandemii był i ciągle jest trudny dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, które potrzebują uwagi i wsparcia. Zawsze staramy się reagować adekwatnie do potrzeb. W ubiegłym roku w Gdyni pojawił się realny problem zaopatrzenia dzieci i młodzieży w niezbędny sprzęt komputerowy na potrzeby nauki zdalnej. Wówczas szybko i sprawnie udało się nam m.in. pozyskać środki unijne, dzięki którym ponad setka młodych ludzi przebywających w gdyńskich rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej otrzymała wsparcie w postaci nowych komputerów i oprogramowania. Obecnie rozpoczynamy kolejne działania projektowe, które pomogą nam zniwelować skutki pandemii przede wszystkim w obszarze wsparcia specjalistycznego, m.in. terapii, warsztatów psychoedukacyjnych czy rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W czwartek, 2 wrześniaKatarzyna Stec – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni podpisała umowę na realizację projektu „Pomorskie dzieciom”. Odbyło się to podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

– Dzięki dofinansowaniu unijnemu dodatkowo zabezpieczymy potrzeby osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi w pieczy zastępczej – mówi Katarzyna Stec. – Mowa tu np. o większym wsparciu superwizyjnym, warsztatach edukacyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz zapewnieniu dodatkowego sprzętu, który wspomoże pracę z dziećmi. Realizacja projektu potrwa do marca 2023 roku, co daje nam możliwość reagowania na bieżąco na potrzeby dzieci i młodzieży w wypadku pojawienia się kolejnej fali zachorowań i idących za tym nowych obostrzeń pandemicznych.

Wsparcie trafi m.in. do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 5 w Gdyni, prowadzonej przez państwa Albeckich.

– Obecnie sprawujemy opiekę nad ośmiorgiem dziećmi, które mają od 11 miesięcy do 20 lat i borykają się z wieloma niepełnosprawnościami i deficytami – poinformowała Izabela Albecka. – Dzięki środkom z projektu będą mogły skorzystać m.in. ze specjalistycznej terapii kształtującej kompetencje społeczne i psychoterpii indywidualnej. Dla wychowanków z niepełnosprawnościami zaplanowaliśmy wyjazd rehabilitacyjny, jak również indywidulane zajęcia rehabilitacyjne na miejscu. Dla dzieciaków, które ze względu na pandemię i zdalne nauczanie zaczęły mieć problemy w nauce, a w tym roku szkolnym zdają egzamin ósmoklasisty, zorganizujemy korepetycje. Cieszymy się z uczestnictwa w tym projekcie, który w trudnym czasie pandemii pozwoli nam bardziej zadbać o prawidłowy rozwój psychofizyczny naszych podopiecznych.

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet programu wynosi 860 483,95 zł, w tym 812 679,29 zł to środki europejskie, a 47 804,66 zł pochodzi budżetu państwa.  

Szczegóły projektu można znaleźć na stronie MOPS-u.

Print Friendly, PDF & Email