Gdynia: Zwycięskie projekty BO2022 przekazane do realizacji

Gdynia: Zwycięskie projekty BO2022 przekazane do realizacji
Fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Rozpoczęły się przygotowania do realizacji zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2022. Między jednostki i wydziały Urzędu Miasta Gdyni rozdzielono 86 pomysłów mieszkańców i mieszkanek. To z przedstawicielami tych komórek i instytucji będzie można kontaktować się, by uzyskać więcej informacji o stanie realizacji wybranych w głosowaniu inicjatyw. Co więcej, można się też zapoznać z raportem podsumowującym tegoroczną edycję BO.

84 projekty dzielnicowe oraz dwa miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego – tyle projektów gdynian i gdynianek zostało wybranych do realizacji w ramach BO2022. Dodatkowo, w trzech dzielnicach z największą frekwencją w głosowaniu, czyli w Chwarznie-Wielkim Kacku oraz w Działkach Leśnych do realizacji trafią tzw. Projekty +1, czyli jeden duży i odpowiednio dwa małe zadania „pierwsze pod kreską”.

Kolegium Prezydenta zadecydowało o podziale projektów do realizacji pomiędzy 12 jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta oraz cztery szkoły podstawowe. Będą to:

 • Wydział Ogrodnika Miasta UM
 • Wydział Edukacji UM
 • Wydział Inwestycji UM
 • Wydział Środowiska UM
 • Wydział Kultury UM
 • Wydział Budynków UM
 • Zarząd Dróg i Zieleni
 • Gdyńskie Centrum Sportu
 • Gdyńskie Centrum Zdrowia
 • Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Centrum Aktywności Seniora
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
 • Szkoły podstawowe nr 20, 28, 31, 12

>> Lista projektów ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację projektów z BO2022 – KLIKNIJ TU

Informacji w sprawie postępu w realizacji projektów będą udzielać przedstawiciele poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.  Dane kontaktowe zostaną opublikowane w zakładce „stany realizacji” przy poszczególnych projektach na stronie internetowej bo.gdynia.pl.

Realizacja projektów wybranych w BO2022 rozpocznie się najszybciej w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2022 rok. W przypadku projektów inwestycyjnych, jednostki mogą rozpocząć czynności przygotowawcze jeszcze w tym roku.

Warto pamiętać, że czas realizacji projektów BO zależy od stopnia złożoności pomysłu. W niektórych przypadkach może to być kilka miesięcy (np. organizacja spotkań lub warsztatów), a w innych ponad rok (budowa placu zabaw, oświetlenie, remont chodnika).

Do puli realizowanych projektów dzielnicowych mogą trafić jeszcze kolejne inicjatywy. Rady dzielnic, a także prywatni darczyńcy, do 19 grudnia mają czas na składanie deklaracji związanych z dofinansowaniem realizacji następnych w kolejności projektów, na które zabrakło środków w puli  danej dzielnicy. Podobną możliwość ma Rada Miasta oraz darczyńcy w przypadku projektów miejskich.

>> Raport podsumowujący BO2022 – KLIKNIJ TU

Gotowy do pobrania i przeczytania jest także 34-stronicowy raport podsumowujący tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego. Można tam znaleźć wszystkie informacje o kolejnych etapach tego procesu oraz podziału i wykorzystania środków.

Podsumowanie ewaluacji BO2022 znajdzie się w osobnym raporcie, który zostanie upubliczniony do końca grudnia 2022 roku. Wnioski z niej płynące będą wzięte pod uwagę przy opracowywaniu zasad dla kolejnej edycji BO w roku 2023.

Łącznie w dziewiątej edycji BO do podziału było 11 054 272 zł.

Ksenia Pisera / gdynia.pl
Print Friendly, PDF & Email