Gdynia: Pracownicy pomocy społecznej nagrodzeni

Gdynia: Pracownicy pomocy społecznej nagrodzeni
Fot. Przemysław Kozłowski

Na co dzień pomagają mieszkańcom w pokonywaniu najróżniejszych trudności, kryzysów i życiowych zakrętów. Wsparciem w różnych formach obejmują ok. 7 tysięcy gdynian. W początkowej fazie pandemii wraz z innymi służbami stanowili pierwszą linię w niesieniu pomocy potrzebującym. 19 listopada odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Pomocy Społecznej.  Najlepszych i wieloletnich pracowników uhonorowano odznaczeniami Prezydenta RP, nagrodami Prezydenta Miasta Gdyni oraz nagrodami dyrektora MOPS.

Problematyka z jaką w swoim życiu zawodowym spotykają się pracownicy pomocy społecznej jest bardzo szeroka – każda osoba, której pomagają może stanowić oddzielną historię. Wspierają zarówno całe rodziny, jak i osoby samotne, dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby bezdomne. Raz w roku jest okazja, aby uhonorować tych, którzy w swojej pracy wyróżniają się szczególnie.

Podczas uroczystości wręczono jak co roku nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej w trzech kategoriach. Nagrody w imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka wręczył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Bardzo się cieszę i szczerze gratuluję tegorocznym laureatom Nagród Prezydenta Gdyni oraz wszystkim pozostałym wyróżnionym – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Jak ważna jest rola dobrze zorganizowanej pomocy społecznej w nowoczesnym mieście pokazały doświadczenia ostatniego roku. Pracownicy pomocy społecznej byli jednym z bardzo ważnych elementów Gdyńskiego Falochronu Pomocy, czyli specjalnego programu wsparcia przygotowanego przez samorząd dla mieszkańców w kryzysie spowodowanym pandemią. Ponadto od wielu lat możemy szczycić się w Gdyni pomocą społeczną, którą tworzą ludzie nie bojący się wyzwań, szukania innowacyjnych rozwiązań czy wdrażania nowych sposobów na skuteczne pomaganie potrzebującym w obszarach, które nie są zwykle standardem w innych miastach. Za tę energię i kreatywność oraz za codzienną, regularną pracę na rzecz naszych mieszkańców w imieniu samorządu gdyńskiego pragnę bardzo podziękować wszystkim pracownikom pomocy społecznej oraz składam najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.   

W kategorii Pracownik Administracji nagrodę Prezydenta Gdyni roku 2021 otrzymała Ewa Kunowska z-ca kierownika Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej za wieloletnie profesjonalne zaangażowanie w działania administracyjne dotyczące rozwoju pieczy zastępczej w Gdyni.  

– Ta nagroda to dla mnie wielkie zaskoczenie i radość – powiedziała Ewa Kunowska. –  Gdy 25 lat temu rozpoczynałam pracę w MOPS jako pracownik socjalny wydawało mi się, że będę tu tylko na chwilę. Dziś, gdy myślę o tych wszystkich dniach, porównuje je do pudełka czekoladek – były czasem słodkie, a czasem gorzkie. Jednak ta różnorodność zadań napędza do działania cały nasz zespół.

Nagrodę Prezydenta Gdyni w kategorii Pracownik Merytoryczny roku 2021 otrzymała Edyta Kowalewska, z-ca kierownika Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Bosmańska 32 za podejmowanie innowacyjnych wyzwań w obszarze opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz bezpieczeństwa realizacji kluczowych usług społecznych w sytuacji pandemi.

– Cieszę się przeogromnie i dziękuję wszystkim za zaufanie – powiedziała Edyta Kowalewska – Te piękne rzeczy, które mogę robić na rzecz innych dają mi siłę. Kilkanaście lat pracowałam jako pielęgniarka w szpitalach. W GOW jestem od 4 lat, obecnie stawiam nacisk na zapobieganie COVID-19, regularnie przeprowadzam szkolenia dla naszych pracowników oraz personelu innych gdyńskich placówek.

Nagrodę Prezydenta Gdyni w kategorii Pracownik Socjalny roku 2021 otrzymała Bożena Plichta z Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną za zaangażowanie w rozwój pracy socjalnej oraz skuteczne podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia gdyńskich rodzin.

– Niemal od samego początku pracuję z osobami usamodzielnianymi i to zajęcie z czasem stało się moją pasją – stwierdziła Bożena Plichta. –  Nie da się tego zadania wypełniać powierzchownie lub w ściśle ustalonych ramach czasowych. Moi podopieczni mają duży potencjał, ale z powodu braku wsparcia w rodzinie są bardzo pogubione. Pomagamy im dojrzale podejść do zmian, które się pojawiają w ich życiu. Cieszę się razem z nimi z ich sukcesów, nawet tych najmniejszych. Dziękuję za to wyróżnienie oraz za to, że na co dzień mogę liczyć na wsparcie mojego zespołu jak i dyrekcji MOPS.

– Czas pandemii był dla nas jednym z najtrudniejszych testów w historii działań ośrodka – dodała Katarzyna Stec, dyrektor MOPS w Gdyni. – Sytuacja pandemiczna wymagała, aby działać szybko i adekwatnie do sytuacji. Musieliśmy mieć na uwadze troskę o bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników, jak i wszystkich, którym pomagamy. Konieczne było wypracowanie sposobów na niesienie pomocy w najtrudniejszych warunkach np. w domach osób niesamodzielnych, samotnych, zakażonych wirusem covid-19 czy w placówkach całodobowej opieki najbardziej narażonych na wybuch ognisk wirusa. Mam głębokie przekonanie, że zdaliśmy ten trudny egzamin i po raz kolejny udowodniliśmy, że można na nas polegać. Z okazji naszego święta w imieniu całego zarządu MOPS pragnę pogratulować dzisiejszym laureatom oraz złożyć najlepsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym wszystkim pracownikom MOPS oraz naszym koalicjantom. 

W czasie trwającej pandemii, zwłaszcza w jej pierwszych miesiącach, pracownicy pomocy społecznej musieli sprostać niełatwej sytuacji i reagować błyskawicznie w trybie interwencyjnym. Dyżurowali siedem w dni w tygodniu, w wydłużonych godzinach pracy, obsługując kilka tysięcy zgłoszeń interwencyjnych, organizowali m.in. dostarczanie interwencyjnych pakietów żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie, zakup i dowóz leków, realizowali zapotrzebowanie na nowe usługi opiekuńcze czy udzielali wsparcia finansowego, osobom, które z dnia na dzień z powodu lockdawnu straciły źródła utrzymania, a nigdy wcześniej nie były zmuszone korzystać ze wsparcia.

Pracownikom pomocy społecznej medale i odznaczenia państwowe przyznał Prezydent RP. Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni Hanna Żółkoś-Margońska i Piotr Harhaj.

Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono: Mirosławę Jezior, Klaudię Głodowską, Irenę Ciślik, Helenę Mindę, Małgorzatę Wasiewicz, Lucynę Włostowską, Sławomira Pawłowskiego, Marię Formellę, Hannę Kaczmarek, Agatę Kowalewską, Zuzannę Łaczyńską-Stec, Joannę Nowicką, Monikę Rudnik oraz Roberta Cymana.    Odznaczenia Prezydenta RP wręczył wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.

Pomoc społeczna w Gdyni to kilkadziesiąt jednostek organizacyjnych rozsianych po całym mieście. Oprócz realizowania wsparcia dla rodzin, dzieci, osób samotnych, niepełnoprawnych, bezdomnych, uwikłanych w przemoc w rodzinie  w Gdyni działają m.in. dwa Gdyńskie Ośrodki Wsparcia,  mieszkania wspierane i chronione,  Świetlice Opiekuńcze, pięć Środowiskowych Domów Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Specjalistycznych, Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych, Centrum Samopomocy,  Klub Abstynenta „Krokus”, Gdyński Ośrodek Diagnozy i Terapii FASD i Klub Terapii Zajęciowej „Busola”.

Print Friendly, PDF & Email