Gdynia: Pracownicy pomocy społecznej nagrodzeni

Gdynia: Pracownicy pomocy społecznej nagrodzeni
Fot. mat. MOPS Gdynia

Na co dzień pomagają mieszkańcom w pokonywaniu najróżniejszych trudności, kryzysów i życiowych zakrętów. Wsparciem w różnych formach obejmują na bieżąco ok. 7 tysięcy gdynian rocznie. Od początku wojny w Ukrainie wspierają także uchodźców przebywających w Gdyni.

21 listopada odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Pomocy Społecznej.  Najlepszym wręczono nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w trzech kategoriach.

Problematyka z jaką w swoim życiu zawodowym spotykają się pracownicy pomocy społecznej jest bardzo szeroka – każda osoba, której pomagają może stanowić oddzielną historię. Wspierają zarówno całe rodziny, jak i osoby samotne, dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby bezdomne. Raz w roku jest okazja, aby uhonorować tych, którzy w swojej pracy wyróżniają się szczególnie.

W czasie trwającego kryzysu uchodźczego, zwłaszcza w pierwszych miesiącach wojny, pracownicy pomocy społecznej wraz z pracownikami innych miejskich służb i instytucji musieli sprostać niełatwej sytuacji i reagować błyskawicznie w trybie interwencyjnym. Ogółem od początku wybuchu konfliktu do końca października MOPS udzielił wsparcia 548 rodzinom ukraińskim. Przez 22 punkty zbiorowego zakwaterowania uruchomione przez miasto przewinęło się ponad 4 tysiące osób, które były wspierane bezpośrednio przez blisko 80 pracowników MOPS. Ośrodek odpowiada również za organizację wraz z koalicjantami wsparcia żywnościowego uchodźców – łącznie od początku wybuchu wojny do końca października wydano ponad 52 tysiące pakietów żywnościowych w sklepiku społecznym „Za stołem” oraz zapewniono ponad 30 tysięcy posiłków i ponad 25 tysięcy pakietów żywnościowych w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Podczas uroczystości w PPNT Gdynia wręczono nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej w trzech kategoriach. Nagrody w imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka wręczył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Bardzo się cieszę i szczerze gratuluję tegorocznym laureatom Nagród Prezydenta Gdyni oraz wszystkim pozostałym wyróżnionym – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Jak ważna jest rola dobrze zorganizowanej pomocy społecznej w nowoczesnym mieście pokazały po raz kolejny doświadczenia ostatniego roku w związku z trwającą cały czas wojną w Ukrainie. Od wielu lat mamy w Gdyni pomoc społeczną, którą tworzą ludzie nie bojący się wyzwań, szukający innowacyjnych rozwiązań czy wdrażania nowych sposobów na skuteczne pomaganie potrzebującym. Nierzadko wykraczają one poza ustawowe minimum i nie są zwykle standardem w innych miastach. Za tę energię i kreatywność oraz za codzienną, regularną pracę na rzecz naszych mieszkańców w imieniu samorządu gdyńskiego pragnę bardzo podziękować wszystkim pracownikom pomocy społecznej oraz składam najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.

Nagrodę Prezydenta Gdyni w kategorii Pracownik Socjalny roku 2022 otrzymał Gabriel Rafalski z Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną.

– Tak jak zostało już tutaj powiedziane, to był trudny rok, pełen wyzwań, nowych obowiązków, które stanęły przed nami – podreśla nagrodzony. – Natomiast był to też rok wykonywania codziennej pracy, bycia z drugim człowiekiem, niezależnie od tego, czy pochodzi on z Ukrainy czy z Polski. Po prostu bycia z drugim człowiekiem, towarzyszenia mu i wspierania go w trudnych chwilach.

Nagrodą Prezydenta Gdyni w kategorii Pracownik Merytoryczny roku 2022 uhonorowana została Patrycja Starko, asystent rodziny z Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2.

– Byliśmy w takich czasach, a nie innych – mówi. – Bardzo zaskoczyło mnie to, że mogę liczyć na mój zespół, który jak zwykle mnie nie zawiódł. Miałam wsparcie w kierownictwie, tak jak i w moich koleżankach, pracownikach socjalnych, które widziały, z czym się mierzymy i stanęły razem obok mnie. Dlatego też to wszystko się tak ładnie poukładało. 

W kategorii Pracownik Administracjinagrodę Prezydenta Gdyni roku 2022 otrzymała Adrianna Janowicz z Zespołu Placówek Specjalistycznych.   

– To jest chyba najważniejsza nagroda, jaką mogłam dostać w życiu za tę pracę i zaangażowanie nie tylko moje, ale myślę, że całego zespołu – zaznacza wyróżniona. – W ramach Zespołu Placówek i Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia to jest każda emocja ludzka, każdy dzień, każda chwila złapana po to, żeby wesprzeć, pomóc i być z drugim człowiekiem. To jest dla mnie chyba najpiękniejsze i bardzo dziękuję.

Przyznano również 51 nagród dyrektora MOPS. Swoje wyróżnienia przyznali również pozostali dyrektorzy samodzielnych jednostek w obszarze pomocy społecznej –  czterech  Środowiskowych Domów Samopomocy, Zespołu Placówek Specjalistycznych, Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych, Centrum Samopomocy i Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego.

– Profesjonalna praca socjalna, zaangażowanie specjalistów mają ogromne znaczenie dla jakości życia w lokalnych społecznościach. Zjawiska, których ostatnio doświadczamy dodatkowo wzmacniają wagę zaangażowania się i sprawnego działania w obszarze pomocy społecznej.  – dodała Katarzyna Stec, dyrektor MOPS w Gdyni. – Ten trudny czas dał możliwość na co dzień doświadczać ogromu zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i kreatywności, które dawały szansę na pokonywanie najtrudniejszych sytuacji, w których znalazły się konkretne rodziny i osoby. Właśnie za to chciałabym podziękować pracownikom pomocy społecznej. Jednocześnie wierzę, że każdemu wyzwaniu, które stanie przed nami w przyszłości uda się wspólnie sprostać.   

Pomoc społecznaw Gdyni to kilkadziesiąt jednostek organizacyjnych rozsianych po całym mieście.

Oprócz realizowania bieżącego wsparcia dla rodzin, dzieci, osób samotnych, niepełnoprawnych, bezdomnych, uwikłanych w przemoc w rodzinie, w Gdyni działają m.in. dwa Gdyńskie Ośrodki Wsparcia, mieszkania wspierane i chronione,  Świetlice Opiekuńcze, pięć Środowiskowych Domów Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Specjalistycznych, Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych, Centrum Samopomocy,  Klub Abstynenta „Krokus”, Gdyński Ośrodek Diagnozy i Terapii FASD i Klub Terapii Zajęciowej „Busola”.

Print Friendly, PDF & Email