Gdynia: Powstanie „Osiedle Młodych”

Gdynia: Powstanie „Osiedle Młodych”
Fot. gdynia.pl

W 2022 roku przy ul. Harcerskiej 4 w Gdyni powstanie Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych”. Będzie to w pełni dostępny, dwupiętrowy budynek, który zapewni przyjazną przestrzeń dla opiekunów i pozwoli osobom z niepełnosprawnością na budowanie kompetencji społecznych.

– Projekt będzie realizowany w myśl, że opieka wytchnieniowa nie może być tylko „przechowalnią”, ale powinna zapewniać naukę czynności potrzebnych w życiu codziennym, wspieranie ku samodzielności oraz uczyć separacji z rodzicem w bezpiecznym otoczeniu. Połączenie opieki i rehabilitacji umożliwi reintegrację społeczną, pozwoli na usamodzielnienie się osoby z niepełnosprawnością w możliwym zakresie, a opiekunom oprócz wytchnienia zapewni poczucie bezpieczeństwa – dodaje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Nie bez powodu projekt nazywa się „SamoDZIELNI” – część rodziców i opiekunów nie zostawiała wcześniej dziecka obcej osobie i obawiała się sytuacji rozdzielenia, a teraz może spróbować razem, ale osobno, poprowadzić dziecko ku choć częściowej samodzielności.

Projekt ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością poniżej 25. roku życia i ich opiekunów. W ramach projektu „SamoDZIELNI” w nowo powstałym Dziennym Ośrodku Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” powstanie 30 miejsc opieki dla 240 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swój wiek mają specyficzne i zróżnicowane potrzeby związane z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzyma również 190 opiekunów faktycznych objętych opieką ośrodka.

Na użyczonej przez miasto działce stanie dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony i w pełni dostępny budynek o powierzchni 945m². Powstanie tam zarówno przyjazna przestrzeń służąca do bezpiecznej reintegracji, rehabilitacji i budowania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością, jak i miejsce, w którym będą mogli przebywać rodzice oraz opiekunowie dzieci i młodzieży w początkowej fazie separacji.

Znajdą się tutaj sale dla uczestników (do terapii grupowej oraz indywidualnej, w tym sala doświadczania świata, pokój wypoczynkowy z możliwością leżakowania, sala terapii integracji sensorycznej, sala do zajęć sensoplastycznych oraz do muzykoterapii), recepcja, wózkarnia, miejsce wydawania posiłków oraz jadalnia, łazienki, pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

W budynku powstanie kawiarnia dla lokalnej społeczności, w której zostaną stworzone miejsca pracy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez gdyńskie koło PSONI. Lokal będzie również przyjazny dla osób korzystających z transportu rowerowego.

W związku z projektem zawarto partnerstwo, w którego ramach Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Gdyni będzie współpracować z miastem i jego jednostkami (m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej) w celu rekrutacji, opracowania indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników projektu.

Projekt Dziennego Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” powstał w oparciu o wyniki indywidualnej lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne (opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze), przeprowadzonej przez gdyńskie koło PSONI we współpracy z miastem i podległymi mu jednostkami, w tym w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Wydziałem ds. Dostępności.

– Jako matka, rodzic dziecka z niepełnosprawnością od wielu lat sama doświadczałam braku opieki wytchnieniowej. Szukałam i ubolewałam nad jej brakiem. Rozmowy z rodzicami oraz obserwacje w środowisku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin uzmysłowiły nam, jak pilną potrzebą jest zorganizowanie opieki wytchnieniowej w naszym mieście. Potrzeba zrodziła pomysł, pomysł stworzył projekt, a projekt stał się realnym faktem. I tak rozpoczęliśmy tworzenie Dziennego Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej dla dzieci i młodzieży w Gdyni – mówi Magdalena Borowska, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Gdyni.

Print Friendly, PDF & Email