Gdynia: Nowy etap miejskiej dostępności

Gdynia: Nowy etap miejskiej dostępności
Fot. Kamil Złoch

Od kwietnia o potrzeby osób z niepełnosprawnościami i wdrażanie rozwiązań, które poprawiają dostępność w mieście, będą dbać pracownicy Wydziału Dostępności. Nowa komórka gdyńskiego magistratu będzie m.in. kontynuować zadania dotychczasowego Biura Pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością. Jej pracą pokieruje Agnieszka Wawrzyniak.

Gdynia to miasto dostępne dla wszystkich. Od lat zwraca szczególną uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nie boi się jako pierwsze sięgać po rozwiązania, które otwierają niedostępne wcześniej miejsca dla wszystkich. To społeczna misja, która nigdy się nie kończy i wciąż stawia nowe wyzwania.

Zadania związane z dostępnością, które wcześniej w mieście koordynowało Biuro Pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnościami, teraz przejął nowo powołany Wydział Dostępności. W nowej komórce będą działać dwa podległe jej referaty: Referat ds. Osób z Niepełnosprawnością i Referat ds. Wdrażania Dostępności. Ich codzienną pracę będą nadzorować doświadczeni już specjaliści z gdyńskiego urzędu, którym wejścia w nowy etap kariery zawodowej pogratulował prezydent Wojciech Szczurek.

– Pomimo że wiele już się udało, wciąż jeszcze wiele przed nami. To także kolejny ważny etap, etap przeniesienia działania dostępnościowego na wymiar gdyńskiego samorządu i urzędu. Bardzo liczę na to, że będą Panie ambasadorkami dla kadry samorządowej, aby współpracownicy w urzędzie i we wszystkich instytucjach doskonale czuli i rozumieli problemy związane z dostępnością – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Naczelnikiem Wydziału Dostępności została Agnieszka Wawrzyniak, kierownikiem Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością – Magdalena Biegańska, a kierownikiem Referatu ds. Wdrażania Dostępności – Aleksandra Szwaba.

Zgodnie z założeniami, nowa komórka będzie tworzyć i wdrażać działania na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miasta. To zarówno inicjatywy skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia, ale także tworzenie przyjaznej infrastruktury, która da możliwość swobodnego i niezależnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Wydział Dostępności będzie wspierać politykę społeczną prowadzoną przez pełnomocnika prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością, Beatę Wachowiak-Zwarę oraz zapewni eksperckie usługi doradcze w zakresie projektowania uniwersalnego.

Gdynia już od 1999 roku konsekwentnie realizuje politykę społeczną uwzględniającą potrzeby wszystkich mieszkańców. Miasto było pionierem wielu działań w tym zakresie, które często były stawiane za przykład dobrych praktyk oraz wdrażane w innych miastach w Polsce i zagranicą.

Gdyńska polityka miasta dostępnego zdobywa spore uznanie także na arenie międzynarodowej, o czym świadczy chociażby trzecia nagroda „za budowanie wśród mieszkańców świadomości na temat niepełnosprawności i barier z nią związanych ” w europejskim konkursie Access City Awards 2021, który organizuje Komisja Europejska. W 2012 roku miasto otrzymało też wyróżnienie w kategorii „transport i związana z nim infrastruktura”, zaś w 2018 roku – trzecią nagrodę „za działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Print Friendly, PDF & Email