Gdynia najlepszym samorządem w 1. edycji konkursu. Pora na kolejną odsłonę – „Lider Dostępności”

Gdynia najlepszym samorządem w 1. edycji konkursu. Pora na kolejną odsłonę – „Lider Dostępności”
Grafika: mat. prasowe organizatora

Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło nabór do 9. edycji konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności”. To inicjatywa mająca na celu nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które przyczyniają się do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zgłoszenia można wysyłać do 18 marca.

Konkurs „Lider Dostępności” promuje ideę projektowania uniwersalnego, które przyczynia się do budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa, gdzie każdy może swobodnie korzystać z oferowanych rozwiązań, niezależnie od indywidualnych potrzeb.

– Po 8. edycjach konkursu, a dokładniej po 30 latach działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wiemy, że nie chodzi tylko o windy i podjazdy, ale przede wszystkim o otwartość na drugiego człowieka, na kompleksowe spojrzenie na potrzeby nas wszystkich – mówi Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Ewa Pawłowska.

Gdynia z nagrodami „Lidera Dostępności”

Warto przypomnieć, że podczas pierwszej edycji konkursu (w 2016 roku) Gdynia została nagrodzone w kategorii „Samorząd” oraz otrzymała Grand Prix konkursu.

Z kolei w 2018 roku w kategorii „Architekt-urbanista” za wieloletnie działania na polu legislacyjnym i naukowym, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej, statuetkę otrzymał profesor Marek Wysocki – ekspert ds. dostępności w naszym mieście, który stworzył m.in. dokument pod nazwą „Standardy Dostępności”.

Rok 2021 roku przyniósł nam dwie kolejne nagrody. W kategorii „Obiekt zabytkowy” za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością nagrodę zdobyło Muzeum Emigracji, a w kategorii „Obiekt mieszkalny/hotelowy” – gdyński Dom Marzeń. To placówka, w której dorośli z niepełnosprawnością intelektualną pod okiem pedagogów, instruktorów i terapeutów uczą się wszystkiego, co jest potrzebne, aby mogli funkcjonować samodzielnie. Dom Marzeń prowadzi też fundację, a w działaniach wspiera ją gdyński samorząd.

9. edycja konkursu – zgłoszenia i kategorie

W konkursie mogą wziąć udział obiekty i przestrzenie zrealizowane lub zmodernizowane w ciągu ostatnich 5 lat. Zgłoszenia można wysyłać mailowo na adres: lider@integracja.org lub pocztą tradycyjnądo 18 marca. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kapituła konkursu, złożona z urbanistów oraz specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, a także ekspertów zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

  • „Przestrzeń publiczna” – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane są takie miejsca jak: place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne, transportowe.
  • „Mały obiekt użyteczności publicznej” – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o jednolitej funkcji i stosunkowo niedużej powierzchni, nie przekraczającej 10 000 m2, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak: przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej, budynki służące do obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów.
  • „Duży obiekt użyteczności publicznej” – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak: muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, uniwersytety.
  • „Obiekt biurowy/handlowy” – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe).
  • „Obiekt mieszkalny/hotelowy” – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności.
  • „Obiekt zabytkowy” – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku zabytkowego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  • „Architekt/Urbanista” – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  • Grand Prix – nagroda specjalna, przyznawana przez kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Ogłoszenie wyników

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim, która odbędzie się pod koniec maja z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają:

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie organizatora.

Print Friendly, PDF & Email