Gdynia: Kryzys psychiczny może zdarzyć się każdemu z nas

Gdynia:  Kryzys psychiczny może zdarzyć się każdemu z nas
Fot. UM Gdynia

Trwają obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które są częścią pomorskiej kampanii społecznej pod hasłem „Odmień swoją głowę”. Ta trójmiejska impreza odbywa się cyklicznie i jest organizowana przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Gdynia również aktywnie włącza się w obchody i zaprasza na szereg wydarzeń.

Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy, sprzyja budowaniu otwartej postawy w codziennym życiu. Boimy się zwykle tego, co obce i nieznane, więc kluczowe staje się zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego.

– Gdynia po raz kolejny aktywnie włącza się w Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, po to aby zwiększyć poziom wiedzy naszych mieszkańców i wrażliwość społeczną oraz aby osoby i rodziny doświadczające kryzysów dowiedziały się o możliwości pomocy, zwłaszcza obecnie w trudnych czasach pandemii – poinformował Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – W Gdyni staramy się sukcesywnie wzbogacać nasza ofertę wsparcia – działa m.in. powołane w zeszłym roku dedykowane Centrum Samopomocy, w ramach którego funkcjonuje m.in. Klub 123 oraz zajęcia w ogrodzie „Bez pospiechu”. W zespole ds. osób niepełnosprawnych MOPS w Gdyni wsparciem służą doradcy zawodowi, osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy doradcy osobistego oraz z zajęć klubu samopomocy. 

Już dziś w ramach obchodów rozpoczęło się w Muzeum Emigracji V Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, podczas którego prezentowane są dobre praktyki w realizacji działań samopomocowych i usług społecznych na rzecz osób chorujących psychicznie i społeczności lokalnych. Ponadto Klub 123 w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 42 zaprasza na Artystyczne Popołudnie podczas którego odbędą się m.in. warsztaty, spotkania i konsultacje.

Na 15 września zaplanowano drugi dzień Pomorskiego Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, który będzie przeznaczony na zajęcia warsztatowe. Oprócz tego ogród „Bez pośpiechu” przy ul. Barnadowskiej 15A, działający w ramach Centrum Samopomocy w Gdyni zaprasza o godz. 17.00 na spotkanie „Jak rozumieć kryzys psychiczny w relacji dziecko – rodzic”.

W czwartek, 16 września Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14/2, zaprasza na „Minigiełdę pracy”. W godz. od 10.00 do 14.00 odbędą się dla wszystkich chętnych konsultacje z doradcami osób niepełnosprawnych oraz konsultacje dotyczące Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych. Natomiast w tym samym miejscu od godz. 14.00 do 17.00 Klub samopomocy zaprasza na spotkanie integracyjne połączone z warsztatami ogrodniczymi, artystycznymi i rekrutacją do działających grup wsparcia.  

– Dla osób doświadczających kryzysów psychicznych ważna jest codzienna aktywność. Oprócz ofert pracy, spotkań z pracodawcami i przedstawicielami innych instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową, uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z formą pomocy jaką jest Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. To osoba, która współtowarzyszy w wykonywaniu codziennych czynności, może pomóc np. w dojeździe z pracy do domu czy pójściu do kina. W tym roku 48 gdynian z niepełnosprawnościami skorzystało z takiej oferty wsparcia – mówi Aleksandra Pakólska, kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni.

Z kolei piątek, 17 września w całości zaplanowano w Centrum Samopomocy w Gdyni – w ogrodzie „Bez pośpiechu”, przy ul. Bernadowskiej 15 A odbędą się warsztaty zielarsko – ogrodnicze, warsztaty z mindfulness „Jak radzić sobie z kryzysem psychicznym?” odbędzie się również m.in. otwarcie wystawy plenerowej, nie zabraknie poezji i muzyki oraz spotkania integracyjnego Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. 

– Badania pokazują, że co trzeci z nas doświadczał, doświadcza lub będzie doświadczał kryzysu psychicznego, dlatego chcemy o tym rozmawiać i stwarzamy właśnie pole do rozmowy – poinformował Piotr Harhaj, dyrektor Centrum Samopomocy w Gdyni. – Rozmawiamy pod hasłem „Nowa kultura pomagania” i staramy się zwracać szczególną uwagę na rozwój psychiatrii środowiskowej, wzmacniać głos asystentów zdrowienia, osób z doświadczaniem kryzysu psychicznego, które wspierają innych chorujących. Kilkanaście lat temu sytuacja była zupełnie inna –  Dom Pomocy Społecznej i Szpital Psychiatryczny były azylem, a dla wielu życiowym wyrokiem. Dzisiaj mamy Zespoły Leczenia Środowiskowego, usługi asystenckie, kluby i domy środowiskowe. Jako ludzie mamy większą tolerancję na inność. W tym wymiarze udało się wiele zdziałać.

Szczegółowy program Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie znajduje się na portalu informacyjno-edukacyjnym www.otwartebramy.org oraz na stronach: www.odmienswojaglowe.orghttps://centrumsamopomocy.pl/, a także w mediach społecznościowych.

Print Friendly, PDF & Email