Gdynia: Komunikacją miejską tylko w maseczce

Gdynia: Komunikacją miejską tylko w maseczce
Fot. ZKM Gdynia

Co poza skasowaniem biletu należy zrobić niezwłocznie po wejściu do autobusu lub trolejbusu? Zasłonić usta i nos. Niestety nie wszyscy pasażerowie pamiętają o tym obowiązku i pomimo plakatów informacyjnych oraz przekazywanych w pojazdach komunikatów głosowych podróżują bez maseczki.

Pod koniec maja tego roku rząd poluzował niektóre obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Zmieniły się m.in. zasady zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Maseczki nie trzeba nosić np. na otwartej przestrzeni. Jednak nadal musimy zakrywać nos i usta w przestrzeniach zamkniętych. Dotyczy to również środków komunikacji zbiorowej, jakimi bez wątpienia są autobusy i trolejbusy w Gdyni.

– W kontekście rozwijającej się kolejnej fali pandemii, przed którą przestrzegają lekarze i wirusolodzy, jest niezwykle ważne, byśmy stosowali się do obowiązujących zasad i ograniczeń. Należy pamiętać, że w środkach komunikacji zbiorowej w całym kraju nadal należy zasłaniać usta i nos. Na drzwiach każdego pojazdu ZKM Gdynia znajdują się plakaty informujące o tym obowiązku. Są też komunikaty głosowe, które możemy usłyszeć pomiędzy przystankami. Nieodzowna w tym przypadku jest jednak nasza świadomość i odpowiedzialność. Dlatego apeluję do wszystkich podróżnych, by dla dobra siebie i innych nosili maseczki podczas przejazdów komunikacją zbiorową – komentuje Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

Zasłanianie ust i nosa w dużym stopniu ogranicza potencjalną transmisję wirusa pomiędzy osobami. Podczas kontaktu twarzą w twarz już maseczka nałożona przez jedną z osób znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia. Zasłonięte usta i nos u obu osób praktycznie niwelują możliwość przenikania wirusa.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie niektóre osoby. Muszą one jednak mieć zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający jedną z wymienionych poniżej przypadłości:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
  • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, czyli brak maseczki we wskazanych miejscach (w przestrzeniach zamkniętych w całym kraju, m.in. w autobusach, pociągach, sklepach, kinach, teatrach, przychodniach, kościołach czy urzędach), grozi mandat w wysokości nawet do 500 złotych. Obowiązek zakrywania ust i nosa wynika z treści rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Print Friendly, PDF & Email