Gdynia: Do lekarza, urzędu, kina i w codziennych sprawach. Asystenci znów pomogą

Gdynia: Do lekarza, urzędu, kina i w codziennych sprawach. Asystenci znów pomogą
Fot. pixabay.com

W Gdyni nikt, niezależnie od stopnia samodzielności, nie zostaje sam – miasto w tym roku po raz kolejny zaoferuje towarzystwo Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Przeszkoleni asystenci pomagają na co dzień m.in. w prowadzeniu aktywnego trybu życia, uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych czy załatwieniu różnych spraw, które wymagają podróży poza dom lub mieszkanie. W tym roku z asysty skorzysta blisko 150 gdynian, a miasto pozyskało na ten cel prawie 2 miliony złotych z ministerialnego funduszu.

Kim jest Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej? Jak wskazuje sama nazwa, niezbędną pomocą przy różnych, osobistych sprawach, w których samodzielnym wykonaniu może przeszkadzać niepełnosprawność. W końcu ułatwienia to nie tylko np. likwidowanie barier architektonicznych, ale i bezcenna pomocna dłoń – wszędzie tam, gdzie może ona pomóc w przełamaniu strachu, podjęciu aktywności czy usamodzielnieniu.

W Gdyni osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na takie wsparcie już od lat. Z dobrym skutkiem, bo z miejskiego programu, który umożliwia skorzystanie z pomocy asystenta skorzystały już do tej pory setki mieszkańców z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, nawiązując jednocześnie z nimi cenne relacje i bardzo często przełamując kolejne bariery.

Dokładnie 149 gdynian może liczyć na asystentów

Także w tym roku miasto – za pośrednictwem Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych, które będzie współpracowało z organizacjami pozarządowymi (ogłoszono już otwarty konkurs ofert – szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej) – umożliwi kolejnym osobom współpracę z asystentami osobistymi. Zgodnie z założeniami, wyjątkowa usługa tym razem obejmie 149 dorosłych mieszkańców Gdyni, którzy ze względu na swoje niepełnosprawności mają problemy z codziennym, samodzielnym funkcjonowaniem.

Większość programu obejmie osoby o najpilniejszych potrzebach – z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (77 osób), skorzystają także gdynianie ze stopniem znacznym (46 osób) oraz umiarkowanym (26 osób). W każdym przypadku asystentura będzie dopasowywana indywidualnie, tak, aby jak najdokładniej trafić w potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Miasto pozyskało już na ten cel środki zewnętrzne. Mowa o sporej kwocie, bo 1,97 miliona złotych pochodzących ze specjalnego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z którego samorząd skutecznie korzystał też w poprzednich latach. Dotacja dla Gdyni na rzecz asystentów osobistych osób niepełnosprawnych jest jedną z najwyższych kwot przyznanych na ten cel na Pomorzu.

– Asystentura dla osób z niepełnosprawnościami to niezwykle istotne działanie. Obserwujemy efekty obecności asystentów w życiu mieszkańców od lat i wiemy, że w ten sposób zmienia się nie tylko ich codzienna jakość i komfort życia, ale niejednokrotnie jest to bodziec do większych zmian w życiu, większej aktywności, odkrywania nowych zajęć i możliwości. Doświadczenia, które zdobywają jednocześnie gdyńscy asystenci i pracownicy socjalni to cenny kapitał, który daje nam możliwość jeszcze lepszego dopasowania usług do potrzeb gdynian w przyszłości, ale sięgamy też po wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych. Przedstawiciele trzeciego sektora są ważnym ogniwem całego systemu i świetnie uzupełniają działania Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Razem raźniej i łatwiej

Asystenci mogą pomóc przede wszystkim tym mieszkańcom, u których niepełnosprawność łączy się z brakiem rodziny, która byłaby w stanie na co dzień wspierać ich w podstawowych czynnościach.

To niekiedy z pozoru prozaiczne czynności, które stają się jednak nie lada osiągnięciem, gdy jesteśmy zdani tylko na siebie, a stan zdrowia utrudnia nam poruszanie się i niezależność – wyjście do lekarza, podróż na drugi koniec miasta komunikacją miejską i załatwianie urzędowych spraw, aż po inne potrzeby, jak chociażby wyjście do placówek kultury, na wydarzenia sportowe czy nawet zwykłe spacery.

Miejski program zakłada, że zdecydowana większość, bo ponad 80% osób korzystających z Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych będzie wymagać właśnie wysokiego poziomu wsparcia – czyli takiego, gdzie opieka, pomoc w poruszaniu się i podejmowaniu aktywności wymaga odpowiedniego podejścia i specjalistycznej wiedzy, ale też w największym stopniu odmienia życie samego użytkownika. Każdemu z nich będzie przysługiwać, w zależności od potrzeb, od 300 do nawet 380 godzin z asystentem osobistym.

Takie są zresztą główne cele działania – wspomaganie i aktywizacja, które pomogą mieszkańcom ze specjalnymi potrzebami korzystać z prawa do niezależnego życia, unikać dyskryminacji i wykluczenia oraz integrować się społecznie.

Doświadczenie, które trafia w potrzeby

Przypomnijmy, że Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych, które będzie w tym roku odpowiedzialne za organizację usługi na terenie Gdyni i współpracę z wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert organizacjami to miejska jednostka, która powstała w 2020 roku, z potrzeby wyodrębnienia specjalistycznego wsparcia dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

GCUO bazuje na doświadczeniu gdyńskich pracowników socjalnych, którzy wcześniej działali m.in. w strukturach Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej (DOPS-ów) i specjalistów, którzy byli najbliżej potrzebujących mieszkańców. Placówka ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni. W ten sposób uzupełnia podstawowe filary gdyńskiego systemu wsparcia.

Print Friendly, PDF & Email