Gdynia: Blok komunalny bez barier

Gdynia: Blok komunalny bez barier
Fot. gdynia.pl

Będzie miał pięć kondygnacji i zostanie dostosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Kolejny gdyński budynek komunalny bez barier powstanie przy ul. Turkusowej. Zaprojektuje go architekt Andrzej Kryske ze studia projektowego K.A.S.P. z Poznania. Umowa z wyłonionym w przetargu projektantem została podpisana w piątek, 28 maja. Efekty jego pracy poznamy w ciągu ośmiu miesięcy.

Komunalny budynek bez barier to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz wszystkim potrzebującym wsparcia. To miejsce, które poza zaspokojeniem potrzeby mieszkaniowej daje też – co równie istotnie – możliwość utrzymania i podtrzymania samodzielności, pozostania w warunkach domowych mimo problemów zdrowotnych. To bardzo ważne dla ogólnej kondycji osoby zależnej czy chorującej, żeby móc jak najdłużej przebywać w miejscu, które daje poczucie przynależności i bezpieczeństwa.

– Dlatego powiększamy komunalny zasób mieszkaniowy właśnie o lokale przyjazne osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom. Mowa o mieszkaniach dostępnych także wtedy, gdy mieszczą się na wyższych piętrach. Zbudowany przy ul. Dickmana 30 i właśnie zasiedlany pierwszy gdyński budynek komunalny bez barier spełnia wszystkie wymagania, jeśli chodzi o szeroko rozumianą dostępność. Taki sam blok stanie przy ul. Turkusowej. Jego projektowanie właśnie się rozpoczyna, ponieważ podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu projektantem – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Tworzymy zasób, dzięki któremu będziemy mogli znaleźć ofertę także dla osób z niepełnosprawnościami, które oczekują na mieszkanie komunalne.

Wyłoniony w przetargu wykonawca to K.A.S.P. Studio Projektowe. Na przygotowanie projektu budynku bez barier ma nieco ponad osiem miesięcy.
Komunalny blok bez barier przy ul. Turkusowej ma liczyć pięć kondygnacji, a łączna powierzchnia działek, które obejmie nowa inwestycja, to ok. 2700 m2. Wszystkie mieszkania i części wspólne będą dostępne dla osób o różnym stopniu sprawności.

Mieszkania zostaną zaprojektowane tak, by w razie potrzeby, bez dużych nakładów, dało się w nich zamontować poręcze i uchwyty przydatne osobom z niepełnosprawnościami. Kolorystyka części wspólnych uwzględni potrzeby osób słabowidzących, wokół budynku ma się też pojawić nawierzchnia samonaprowadzająca.

Mieszkania będą miały balkony lub loggie, a te znajdujące się na parterze – tarasy. Lokatorzy będą mogli korzystać z pomieszczenia wspólnego. O jego funkcji, regulaminie oraz wyposażeniu zdecydują wspólnie, gdy się wprowadzą.

Przy budynku zostanie urządzony teren zielony. Projekt powinien zakładać zachowanie i ochronę rosnących drzew, a jeśli będzie to konieczne – ich przesadzenie. Co więcej, w grę mogą wchodzić: nasadzenia dużych drzew, ogrody deszczowe czy pnącza na ścianach budynku. Pojawią się też siedziska i elementy zachęcające do spotkań, możliwie aktywnej rekreacji, realizacji pasji i zacieśniania więzi.

Ważną funkcją gdyńskich bloków komunalnych bez barier jest powiększenie obecnej w gdyńskim systemie pomocy społecznej środowiskowej formy wsparcia. Przy ul. Dickmana jest placówka opiekuńczo-wychowawcza. Przy ul. Turkusowej znajdzie się mieszkanie chronione: bezpieczne lokum dla niesamodzielnych osób starszych i miejsce pracy dla trojga opiekunów.

– W 28 gdyńskich mieszkaniach chronionych i wspieranych dobre miejsce znajdują 94 osoby. Ich stan zdrowia nie pozwala na pełną samodzielność, ale dzięki wsparciu specjalistów mogą pozostać w domu, we właściwych warunkach, nie korzystać ze wsparcia całodobowego. Po latach stałego rozwijania w Gdyni tej formy wsparcia nie mamy wątpliwości, że to wartościowy sposób na podtrzymanie samodzielności, umiejętności, stworzenie możliwości funkcjonowania w społeczności – podkreśla Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – Każda szansa na powiększenie tego zasobu jest cenna. Mieszkanie, które będziemy mieli do dyspozycji przy ul. Turkusowej, to pierwsze takie miejsce w nowo powstającym budynku. Przy jego projektowaniu cenne będzie doświadczenie, które mamy.

Aleksandra Dylejko
Print Friendly, PDF & Email