Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, realizacja projektów społeczno-edukacyjnych czy promocja i organizacja wolontariatu.  To tylko niektóre z działań, które zostały dofinansowane w ramach konkursu ofert na realizację zadań Gdańska na rok 2021. Organizacjom pozarządowym przyznano ponad milion złotych w formie dotacji.

Konkurs miał na celu wyłonienie organizacji pozarządowych, którym przyznane zostaną środki finansowe w formie dotacji na realizację poszczególnych zadań. Głównym założeniem współpracy Gdańska z organizacjami jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między samorządem, a zorganizowanymi grupami mieszkańców. To także wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie kompetencji ich liderów i osób w nich działających, wspieranie integracji sektora oraz podnoszenie jakości komunikacji.

Zakres zadań i przyznane dofinansowanie

Do konkursu zgłoszonych zostało 61 ofert, z których ostatecznie ocenę pozytywną uzyskały 42 projekty. Współpraca finansowa miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 obejmować będzie zadania w zakresie:

 • Edukacji, oświaty i wychowania: 30 000 zł 
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym na rzecz kombatantów i osób represjonowanych: 100 000 zł 
 • Działalności na rzecz integracji cudzoziemców: 176 000 zł
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka: 270 000 zł
 • Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn250 000 zł
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego: 30 000 zł
 • Promocji i organizacji wolontariatu: 369 000 zł
 • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych: 140 000 zł
 • Pozostała działalność: 60 000 zł
Przykładowe zadania

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
Nazwa zadania: Gdańsk Lab
Opis zadania: Gdańsk Lab to projekt klubu dla dzieci z doświadczeniem migracji, w którym prowadzone będą zajęcia integracyjno-edukacyjne. W gdańskich szkołach uczy się ponad 1,6 tys. dzieci imigrantów. Część z nich przyjechała kilka lat temu, poznała już język polski, miasto i zintegrowała się ze środowiskiem rówieśniczym. Znaczna część dzieci i młodzieży przyjechała dopiero w 2020 roku i wpadła w system nauki zdalnej. Szacuje się, że od września do listopada 2020 roku do Gdańska przyjechało ponad 400 nowych dzieci w wieku szkolnym. Pandemia COVID-19 ogranicza prawie do zera kontakty z rówieśnikami, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mają w mieście kolegów i koleżanek. Gdańsk Lab przyczyni się do lepszej integracji uczniów  i uczennic oraz podniesienia ich aktywności obywatelskiej i włączania się w inne działania prowadzone w Gdańsku.

Stowarzyszenie „WAGA” oraz Stowarzyszenie Sportowe ICH WŁASNA LIGA
Nazwa zadania: I FORUM KOBIET SPORTU
Opis zadania: I Forum Kobiet Sportu (FKS) to projekt społeczno-edukacyjny, który ma na celu przyjrzenie się obecnej sytuacji kobiet w sporcie. Począwszy od rozpoczynających swoją przygodę ze sportem dziewczynek, poprzez żeńskie drużyny w licznych dyscyplinach, kobietach trenerkach, sędzinach, dziennikarkach sportowych, menadżerkach klubów czy fizjoterapeutkach. Inicjatywa poszuka odpowiedzi na te pytania, ale też da narzędzia do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Szczególna uwaga skoncentruje się na problemie nierówności płci w świecie sportu i planom na jego rozwiązanie. W przekazie wykładowym, dyskusji, warsztatach, oraz materiale, który powstanie po realizacji zadania, duży nacisk zostanie położony na refleksje i przekazanie wiedzy.

Stowarzyszenie Pelikan
Nazwa zadania: Dobro dziecka w sytuacji rozpadu rodziny.
Opis zadania: Zadanie wpisuje się w kampanię „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć”, którą Stowarzyszenie Pelikan realizuje od 2016 roku. Polega na edukacji i wspieraniu rodzin przeżywających kryzys okołorozwodowy w formie:

 • warsztatów „Dziecko w rozwodzie”,
 • indywidualnego wsparcia w zmianie i rozwoju (terapia, mediacje konsultacje rodzicielskie),
 • warsztatów wspierających dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych („Rozwiedzione dzieciństwo”), które pozwalają im zrozumieć i oswoić trudną sytuację rozpadu rodziny i dotychczasowego bezpiecznego świata,
 • wykładów (dla dziadków i babć).

Celem programu jest wypracowanie w skonfliktowanych członkach rodziny postawy umożliwiającej poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla dzieci i dorosłych.

Patryk Rosiński
Print Friendly, PDF & Email