Gdański Fundusz Wydawniczy nadal wspiera

Gdański Fundusz Wydawniczy nadal wspiera
Fot. Pixabay

18 księgarń i wydawnictw uzyska wsparcie w ramach Gdańskiego Funduszu Wydawniczego. Miasto zakupiło 4 031 książek na łączna kwotę 145 619,37 zł. Po raz pierwszy przyznano także dofinansowania w ramach Funduszu Promocji Wydawnictw.

Nowością tej edycji był Fundusz Promocji Wydawnictw. Twórcy i wydawcy mogli wnioskować o dofinansowanie działań promocyjnych towarzyszących pojawieniu się na rynku nowej książki lub albumu muzycznego. Wpłynęły 4 wnioski, z których dwa zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie 13 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na działania związane z promocją „Architektonicznego przewodnika po Wrzeszczu” – wydawanego przez Fundację Palma i „Szkice Ponarskich Wspomnień – Retrospekcje” – wydawane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.

Fundusz skierowany był do tych, którzy literacką twórczością promują Gdańsk w kraju i na świecie. Przy wyborze utworów były brane pod uwagę m.in. sposób nawiązania do Gdańska – jego historii, charakteru, wartości takich jak wolność, otwartość i solidarność.

226 tytułów, 4 031 książek

Miasto w ramach wsparcia gdańskich autorów, wydawców i księgarzy zakupi 226 tytułów. Wybrano te związane z Gdańskiem oraz odgrywające ważną rolę na rynku wydawniczym. Pośród beneficjentów Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw znajduje się m.in. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Księgarnia Koliber, Szafa Gdańska, Firmin Księgarnia Artystyczna, słowo/obraz terytoria.

Zakupione wydawnictwa przeznaczone zostaną m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Gdańsk oraz przekazane będą do filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych. Będą także rozdawane w akcjach promocyjnych Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wsparcie wydawców i księgarń oraz twórców

Gdański Fundusz Wydawniczy powstał jako odpowiedź na kryzys w branży księgarskiej, wywołany epidemią COVID-19. W ramach Funduszu nabywane są wydawnictwa książkowe i muzyczne – publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka i książki dla dzieci i młodzieży. O zakup mogły wnioskować podmioty, które prowadzą działalność w Gdańsku i naszym mieście odprowadzają podatki. Drugim rodzajem wsparcia w ramach Funduszu jest możliwość uzyskania dofinansowania do promocji wydawnictw.

Print Friendly, PDF & Email