Gdańska Akademia Rodzica po wakacyjnej przerwie

Gdańska Akademia Rodzica po wakacyjnej przerwie
Fot. Pixabay

W październiku wznowiona zostanie kampania, której celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. Gdańska Akademia Rodzica to cykliczne spotkania ze specjalistami i rozmowy na temat relacji, zdrowia psychicznego, edukacji, zdrowego stylu życia, rozwijania talentów czy bezpieczeństwa ekonomicznego.

Materiały edukacyjne publikowane są na Portalu Miasta Gdańska.

Wrzesień to czas pożegnania z wakacyjnym luzem, ale też wdrożenia się na nowo w obowiązki szkolne, powrót do kolegów ze szkolnej ławki oraz ponowne spotkanie z ulubionymi nauczycielami. Mając na uwadze ogrom emocji, jakie łączą się z kontynuacją nauki po przerwie wakacyjnej, projekt Gdańska Akademia Rodzica zostanie wznowiony w październiku. Wtedy też rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży będą mogli wysłuchać pogadanki pt. „Inteligencja emocjonalna”.

Projekt Gdańska Akademia Rodzica to cykl wystąpień, pogadanek i wykładów przeprowadzanych przez ekspertów z różnych dziedzin, służących stymulowaniu kompetencji rodzicielskich. Wśród poruszanych tematów znaleźć można zagadnienia dotyczące rozwoju psychoemocjonalnego dzieci, relacji, zdrowia psychicznego, edukacji, zdrowego stylu życia, rozwijania talentów, form spędzania wolnego czasu czy bezpieczeństwa ekonomicznego.

Badanie on-line, przeprowadzone w 2021 roku przez miasto na grupie 1670 rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wykazało, że wsparcie kompetencji wychowawczych jest potrzebne. Połowa badanych przyznała, że w ciągu ostatniego roku doświadczyła różnego rodzaju trudności wychowawczych, które najczęściej pojawiały się w najmłodszej grupie szkolnej (klasy 0-3 szkoły podstawowej). Rodzice i opiekunowie wyrazili też zainteresowanie oraz nierzadko podejmowali uczestnictwo w różnych formach wsparcia umiejętności wychowawczych.

Dotychczasowe materiały dostępne są na stronie internetowej Gdańskiej Akademii Rodzica.

Print Friendly, PDF & Email