Gdańsk: Zrozumieć Sierpień 2021. Stocznia, czyli powrót do bazy

Gdańsk: Zrozumieć Sierpień 2021. Stocznia, czyli powrót do bazy
Fot. archiwum ECS

Stocznia i powstające na terenach postoczniowych Młode Miasto staje się w tym roku miejscem wydarzeń z cyklu Zrozumieć Sierpień. Od połowy maja do końca października ECS zaprasza na warsztaty, spotkania, spacery po stoczni, działania sąsiedzkie i zajęcia dla rodzin z dziećmi. 13 maja zaplanowano premierę pierwszej dźwiękowej opowieści o stoczni w formie podcastu.

„Wracamy do bazy” – to hasło promujące tegoroczny cykl wydarzeń. W tym roku miejscem akcji są tereny postoczniowe. 

– Nasze otoczenie i sąsiedztwo się zmieniają. Na historycznym obszarze dawnej Stoczni Gdańskiej powstaje nowa dzielnica – Młode Miasto. Chcemy być częścią tego procesu, chcemy oswajać zachodzące zmiany wspólnie z mieszkańcami, zachowywać historie miejsc i ludzi, obserwować i wzmacniać podejmowane przez nich działania – mówi Aneta Lehmann z Działu Projektów Obywatelskich ECS, jedna z koordynatorek projektu. – Projekt opieramy na trzech filarach: dziedzictwie (po)stoczniowym, wrażliwości na przestrzeń oraz wartościach miasta obywatelskiego. Kierujemy go przede wszystkim do mieszkanek i mieszkańców, osób pracujących i działających na terenie stoczni, artystek i artystów, aktywistek i aktywistów oraz wszystkich, dla których teren postoczniowy jest ważny.

Stoczniowe opowieści

Pierwsze działania zaplanowano już na 13 maja.

O niełatwej historii terenów stoczniowych będziemy opowiadać w formie podcastów, to pierwsza tego rodzaju realizacja ECS. W roli przewodnika – Andrzej Trzeciak, historyk, w ECS odpowiedzialny za dziedzictwo stoczniowe, autor książki „Stocznia Gdańska. Miejsca, ludzie, historie” (ECS, 2019).

– Na początek zaplanowaliśmy pięć audycji. Każda to około 20 minut materiału dźwiękowego. Pierwszy podcast, którego premiera odbędzie się 13 maja, nosi tytuł: „Stocznia Gdańska – początek”, kolejny czerwcowy (17 czerwca) będzie opowiadał o przemysłowej geografii stoczni – mówi Sylwia Bruna, członkini zespołu projektowego.

Na 19 maja zaplanowano pierwszy wykład online. Dr Magdalena Staręga z ECS, która na co dzień zajmuje się dziedzictwem kulturowym stoczni, opowie o roli Stoczni Gdańskiej w pozazawodowym życiu pracowników i ich rodzin w dobie PRL.

– Stocznia, jako przedsiębiorstwo o znaczeniu kluczowym dla rodzimej gospodarki, była nie tylko miejscem pracy, ale także otaczała społeczność pracowników szczególną opieką. Ta relacja znajdowała odbicie w indywidualnym stosunku do niej części zatrudnionych, nazywających swój zakład „matką” bądź „mateczką” – mówi Magdalena Staręga. – Podczas wykładu opowiem o tym mechanizmie oraz wybranych aspektach owej „opieki”, dążącej do zaspokojenia różnego typu potrzeb życiowych stoczniowców.

Integracja, animacje, gra miejska

Ważnym elementem projektu, który będzie realizowany w sierpniu, ma być zawieszenie w pięciu lokalizacjach sąsiedzkich tablic wsparcia.

– To miejsca, gdzie chcemy doprowadzić do spotkania tych, którzy potrzebują wsparcia, z tymi, którzy są gotowi nieść pomoc – mówi Bartosz Rief z zespołu projektowego.

Przez całe lato ECS będzie zapraszało swoje sąsiadki i sąsiadów na warsztaty i animacje. Celem jest integracja osób, które tu mieszkają, pracują i działają.

W sobotę, 22 maja, ECS włączy się do organizowanej przez Instytut Metropolitalny gry miejskiej. Natomiast w czwartek, 27 maja odbędzie się spacer historyczny po stoczni, którego przewodnikiem będzie Andrzej Trzeciak. 10 czerwca będzie można pospacerować po stoczni śladami sztuki. W roli przewodniczek – Aneta Lehmann i Sylwia Bruna z ECS. 19 czerwca będzie okazja do sąsiedzkich spotkań, a także odbędą się warsztaty dla dzieci na świeżym powietrzu.

Projekt Zrozumieć Sierpień powstał w 2011 roku, aby opowiadać o najważniejszej wartości Sierpnia ’80 – idei międzyludzkiej solidarności. W ubiegłych latach akcje społeczne realizowane były w 19 gdańskich dzielnicach, m.in. na Stogach, Siedlcach, Oruni, w Nowym Porcie, Brzeźnie i we Wrzeszczu. Co roku przez dwa sierpniowe tygodnie działania obywatelskie i kulturalne gromadziły duże rzesze odbiorców. Praca jednak trwała przez kilka miesięcy, wydarzenia w dzielnicach były bowiem efektem długiego procesu doskonalenia pomysłów, które rodziły się z potrzeb i marzeń aktywistów.

ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ

W maju i czerwcu tematem wiodącym będzie: STOCZNIA

PODCASTY
  • 13 maja STOCZNIA GDAŃSKA – POCZĄTEK, mówi: Andrzej Trzeciak, ECS
  • 17 czerwca Geografia przemysłowa stoczni, mówi: Andrzej Trzeciak, ECS
WYKŁAD
  • 19 maja, godz. 18.00 STOCZNIA MATKA I JEJ DZIECI. Rola Stoczni Gdańskiej w pozazawodowym życiu pracowników i ich rodzin w dobie PRL, wygłosi: dr Magdalena Staręga, ECS
WARSZTATY, SPACERY, ANIMACJE
  • 22 maja, gra miejska NA ŻÓŁTYM WIADUKCIE – Sekrety Stoczni vs. Tajemnicze Aniołki, tereny postoczniowe (wydarzenie realizowane przez Instytut Metropolitalny we współpracy m.in. z ECS)
  • 27 maja, godz. 17.00, spacer historyczny po stoczni, przewodnik: Andrzej Trzeciak, ECS, rezerwacja miejsc online od 17 maja
  • 10 czerwca, godz. 17.00, Spacer – Sztuka w stoczni, przewodniczki: Aneta Lehmann i Sylwia Bruna, ECS, rezerwacja miejsc online od 17 maja
  • 19 czerwca, Stoczniowe przesilenie – animacje dla sąsiadów, w tym warsztaty dla dzieci, tereny przy ECS

Informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie ECS w zakładce Zrozumieć Sierpień.

Grażyna Pilarczyk
Europejskie Centrum Solidarności
Print Friendly, PDF & Email