Gdańsk: Zrealizuj swój program podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich

Gdańsk: Zrealizuj swój program podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich
Fot. Dominik Paszliński

Do 24 kwietnia organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w Strefie Społecznej podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich, które odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2023 r. Wnioskodawcy mogą liczyć na grant od Fundacji Gdańskiej w kwocie 2,5 tysięcy złotych. Wsparcie to ma pomóc organizacjom pozarządowym zrealizować własny program podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich.

Czym jest Święto Wolności i Praw Obywatelskich?

Pierwsze, częściowo wolne wybory, z 4 czerwca 1989 r. zapoczątkowały transformację ustrojową Polski z komunizmu do demokracji parlamentarnej. 

W Gdańsku ten dzień obchodzony jest w szczególny sposób. W miejscu narodzin związku zawodowego NSZZ „Solidarność” organizowane są wydarzenia, których celem jest debata obywateli, organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz. 

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przypomina, że Święto Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku organizowane będzie już po raz piąty.  Jak mówi – Bez uczestników i bez organizacji pozarządowych, które zapraszamy do składania swoich pomysłów na program, i ich aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, nie byłoby to możliwe. Wybory 4 czerwca 1989 pokazały, jaka siła tkwi w obywatelach, zarówno w sensie politycznym, jak i w sensie obywatelskości. Dzisiaj tę obywatelskość utożsamiają formalne i nieformalne organizacje pozarządowe. Reprezentują przejawy aktywności na polach, które dotykają nas każdego dnia. Są to działania związane m.in. z prawami człowieka, ekologią czy edukacją. Zapraszamy do współtworzenia Święta Wolności i Praw Obywatelskich W jesiennych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy wezmą udział osoby, które urodziły się w Polsce obecnej w strukturach Unii Europejskiej.

Organizacje pozarządowe solą życia publicznego 

Także w tym roku, w rocznicę częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 roku, Gdańsk będzie gospodarzem spotkania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które uczestniczą w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności podkreśla, że trudno sobie dziś wyobrazić nasze publiczne życie bez organizacji społecznych. – Dlatego tak ważny jest ich głos i obecność tu, w Gdańsku. Istotny jest także ich udział w debatach, podczas których chcemy rozmawiać o tym, co nie funkcjonuje i jaki mają pomysł na to, jak to naprawić. Ważne jest, żebyśmy współtworzyli instytucje publiczne, instytucje prywatne, instytucje społeczne.

Od piątku 2 czerwca do niedzieli 4 czerwca 2023 w Strefie Społecznej odbywać się będą dostępne dla mieszkańców Gdańska i turystów warsztaty i debaty. Strefa Społeczna to jeden z elementów szerszego programu Święta Wolności i Praw Obywatelskich organizowanych przez miasto Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności i Fundację Gdańską.

Strefa Społeczna Święta Wolności i Praw Obywatelskich

O tym, jakie wydarzenia planowane są w Strefie Społecznej, opowiada Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej. – Jak co roku, przy okazji Święta Wolności i Praw Obywatelskich, organizujemy strefę społeczną. Jednocześnie wracamy do dobrej tradycji roku 2019, czyli jej powiększenia. W tym roku przygotowujemy miejsce dla 200 organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych. Zapraszamy wszystkie NGO-sy z Pomorza i całej Polski do współuczestniczenia i współtworzenia tego wydarzenia. Co ważne, tegoroczne obchody rozpoczynamy świętem „Solidarni w rozwoju”. Chcemy, by tych kilkuset działaczy pozarządowych włączyło się w działania kongresu, dlatego wszyscy ci, którzy znajdą miejsce w naszej strefie, będą mogli być gośćmi kongresu „Solidarni w rozwoju”.

Jak można ubiegać się o grant?

Jak co roku, organizacje pozarządowe tworzące Strefę Społeczną mogą otrzymać grant ułatwiający im pokrycie kosztów realizacji własnego programu.

W tym roku, z uwagi na trzydniowe wydarzenie, dofinansowanie wyniesie 2,5 tys. zł. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Święta Wolności i Praw Obywatelskich. Termin zgłoszeń upływa 24 kwietnia. Fundacja Gdańska przewiduje udzielenie 100 grantów po 2,5 tys. zł brutto. Organizator zakłada jednocześnie zwiększenie puli finansowej programu grantowego. 

Na zdjęciu od prawej: zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) Magdalena Mistat, prezes Fundacji Gdańskiej Jacek Bendykowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zastępca dyrektora ECS Patrycja Medowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej Karol Gzyl i specjalista ds. projektów społecznych w ECS Bartosz Rief.

Print Friendly, PDF & Email