Gdańsk: Znasz język migowy? Dołącz do zespołu rachmistrzów spisowych!

Gdańsk: Znasz język migowy? Dołącz do zespołu rachmistrzów spisowych!
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Poszukiwane są osoby, które potrafią pomóc osobom głuchym wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia można składać tylko 6 i 7 maja – osobiście, poprzez email, ePUAP lub pocztą.

Uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowe, a jego podstawową formą jest samospis internetowy. Osoby potrzebujące pomocy mogą liczyć na rachmistrzów. Aby ze wsparcia mogły skorzystać także osoby z niepełnosprawnością słuchu, ogłoszono otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych posługujących się polskim językiem migowym.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będzie należało:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub video-telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z respondentami niesłyszącymi, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową),
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się biegle polskim językiem migowym,
 • posługiwać się językiem polskim,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego (w załączeniu) musi zawierać podstawowe informacje (dane osobowe, adres) oraz m.in. oświadczenie o posiadaniu biegłej znajomości polskiego języka migowego.

Jak złożyć ofertę?

Na złożenie ofert kandydaci mają 2 dni – 6 i 7 maja 2021 roku. Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Miejsce składania ofert

 • pocztą tradycyjną: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
 • osobiście: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40, ZOM nr 1 Partyzantów 74, pokój 210, ZOM nr 4 ul. Wilanowska 2, punkt informacyjny,
 • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych można znaleźć na stronie gdansk.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, nr tel. (58) 52-44-500, e-mail: wso@gdansk.gda.pl.

Marta Formella / gdansk.pl
Print Friendly, PDF & Email