Gdańsk: Zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego i Zielonego BO

Gdańsk: Zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego i Zielonego BO
Fot. gdansk.pl

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska radni przyjęli wszystkie propozycje zmian w uchwale regulującej zasady Budżetu Obywatelskiego 2022. Modyfikacje są efektem przeprowadzonej ewaluacji projektu. 

Wszystkie zmiany regulaminowe zawarte w nowej uchwale zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami podczas spotkań ewaluacyjnych oraz dzięki przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród wnioskodawców i mieszkańców.

Najważniejsze zmiany w Budżecie Obywatelskim 2022
  • Uszczegółowione zostały zasady dostarczenia wydrukowanego formularza wniosku oraz zasady dotyczące Ilości podpisów poparcia projektu. Wnioskodawcy będą mieć teraz 7 dni na dostarczenie wydrukowanego formularza oraz listy poparcia projektu do urzędu, a wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego – uwaga – 30 podpisów.
  • Zmienione zostały minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia tj. uzyskania co najmniej 200 punktów poparcia, do realizacji projektów ogólnomiejskich – 400.
  • Zaproponowano zmiany, które wpłyną na sprawniejszą i szybszą weryfikację projektów oraz rozpatrywanie odwołań.
  • Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich edycji BO zdecydowano, że nie będą realizowane projekty:

– które dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;

– które dotyczą wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;

– zlokalizowane na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

  • Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdańska do uchwały został dodany zapis, że Wydziały / Biura Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta nie mogą brać udziału w promowaniu projektów.
Zmiany także w Zielonym Budżecie Obywatelskim

Zeszłoroczna pilotażowa edycja pozwoliła również na dopracowanie Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejsze zmiany to:

1) Zmiana definicji kategorii:

a) nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej;

b) nowe przestrzenie zielone;

c) budowa ogrodów deszczowych;

d) renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni;

e) działania ekologiczne.

2) Projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą mogły być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta oraz terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Teraz pozostaje czekać na opublikowanie uchwały przez Wojewodę Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – zmiany wejda w życie 14 dni po publikacji. 

Print Friendly, PDF & Email