Gdańsk: Złóż wniosek w sprawie bezpłatnego obiadu dla przedszkolaka lub ucznia

Gdańsk: Złóż wniosek w sprawie bezpłatnego obiadu dla przedszkolaka lub ucznia
Fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina uprawnionym rodzicom, o konieczności złożenia wniosku o dożywianie dziecka w przedszkolu lub szkole. Formalności trzeba dopełnić, by to bezpłatne wsparcie było świadczone do końca roku szkolnego 2022/2023.

Ta pomoc jest adresowana do najmłodszych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, tj. 200 procent kryterium dochodowego, obowiązującego w pomocy społecznej. Nieodpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego osłonowego.

Pomoc uruchamiana niezwłocznie

MOPR prosi rodziców, opiekunów dzieci o przekazywanie wniosków o dożywianie bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej, obsługującego dzielnicę ich zamieszkania. Kontakt do CPS jest na stronie internetowej Ośrodka. Do podania trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby z niepełnosprawnością lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Szczegółowymi informacjami służą mieszkankom i mieszkańcom pracownicy socjalni gdańskiego MOPR, którzy starają się, aby wsparcie było uruchamiane błyskawicznie.

Print Friendly, PDF & Email