Gdańsk: Zgłoś w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czym ogrzewasz swój dom

Gdańsk: Zgłoś w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czym ogrzewasz swój dom
Fot. Pixabay

Wszyscy właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania. Dane trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Informacje można przekazywać m.in. drogą elektroniczną i jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób dopełnienia tego obowiązku.

Wszyscy, których źródła ciepła zaczęły działać przed 1 lipca 2021 r., muszą dokonać zgłoszenia do końca czerwca. Z kolei ci, którzy zainstalowali nowe ogrzewanie po 1 lipca 2021 r., muszą złożyć deklarację w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.      

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB to specjalna baza danych dotycząca źródeł ciepła zainstalowanych w domach na terenie poszczególnych gmin. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji, w których informują o sposobie ogrzewania swoich domów. W ten sposób powstanie „mapa” emisyjności budynków w całym kraju. Celem stworzenia systemu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych.  To również miejsce, gdzie dostępne są informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. CEEB stanowi również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.  

Złóż deklaracje do końca czerwca  

Zgłoszenia muszą dokonać wszyscy właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła o mocy do 1MW. Właściciele lub zarządcy nieruchomości,
w których ogrzewanie zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku, na złożenie deklaracji mają czas do 30 czerwca 2022 r. Natomiast ci, których źródło ciepła rozpoczęło działanie już po 1 lipca 2021, muszą dopełnić tego obowiązku w ciągu dwóch tygodni od momentu jego uruchomienia.   

Online lub w urzędzie    

Deklaracje można składać na dwa sposoby. Zdecydowanie łatwiejszą i wygodniejszą formą jest wypełnienie formularza na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jeżeli jednak ktoś chciałby przekazać informacje o sposobie ogrzewania swojego domu w formie papierowej, należy wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą na adres: Urząd Miejski, Biuro Energetyki , ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, bądź osobiście: Urząd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40, ul. Partyzantów 74, parter – punkt informacyjny. 

Szczegółowe informacje, instrukcje oraz wzory formularzy dostępne są na stronie CEEB.

Jędrzej Sieliwończyk
Print Friendly, PDF & Email