Gdańsk: Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim 2022

Gdańsk: Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim 2022
Fot. materiały prasowe

Nowe tereny rekreacyjne, place zabaw, ścieżki rowerowe, a także inicjatywy związane z pomocą społeczną, bezpieczeństwem, kulturą czy ochroną środowiska. Już po raz 9. mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na projekty dzielnicowe, ogólnomiejskie i „zielone” do wykorzystania jest 20 830 669 zł. To najwyższa kwota w historii gdańskiego BO.

Pierwszy etap BO 2022- składanie projektów – wystartował 19 kwietnia i potrwa do 16 maja. Mieszkańcy Gdańska mogą decydować, na co przeznaczyć miejskie pieniądze. Zarówno aplikacja, jak i wszystkie niezbędne informacje, znajdują się na stronie gdansk.pl

– Budżet Obywatelski to przykład na to, jak konsekwentnym działaniem lokalna społeczność już od dziewięciu edycji urządza przestrzeń blisko miejsca swojego zamieszkania. Zachęcam wszystkich, jeśli tylko macie pomysł, jeśli czujecie, że chcecie coś zmienić – składajcie wnioski, dzwońcie, pytajcie, jak to należy zrobić – mówiła podczas konferencji inaugurującej projekt Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Rekordowy budżet

Pełna kwota do wykorzystania w tej edycji to 20 830 669 zł.

  • Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano – 2 781 700 zł,
  • Projekty dzielnicowe – 13 056 666 zł,
  • Projekty ogólnomiejskie ZBO – 1 512 000 zł,
  • Projekty dzielnicowe ZBO – 3 480 303 zł.

Na portalu gdansk.pl można sprawdzić, jak wygląda szczegółowy podział kwot pomiędzy gdańskie dzielnice

Jak złożyć projekt?

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Jedynym warunkiem jest mieszkanie na stałe w naszym mieście.

Składanie projektu nie jest trudne i odbywa się w kilku krokach:

  1. Należy zarejestrować się w systemie elektronicznym BO na portalu gdansk.pl,
  2. Wypełnić formularz wniosku – wpisać tytuł, opis zgłaszanego zadania wraz z uzasadnieniem, dlaczego warto je zrealizować, lokalizację oraz szacowany koszt realizacji,
  3. Następnie formularz wniosku wraz z załącznikami trzeba wydrukować, zebrać podpisy poparcia mieszkańców Gdańska (wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego – 30 podpisów) i w przeciągu 7 dni dostarczyć wersję papierową do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można też przesłać pocztą na adres urzędu bądź skorzystać z profilu zaufanego na platformie e-PUAP.

Warto wcześniej zapoznać się ze szczegóły dotyczące ogólnych zasad składania projektów. W punktach wyszczególnione jest, które pomysły można zgłaszać, a które realizacja nie będą możliwe.

Pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek organizacyjnych pomogą wnioskującym skonsultować projekty i rozwiać wszelkie wątpliwości. W Urzędzie można np. oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu.

Zielony Budżet Obywatelski

Już po raz drugi mieszkańcy Gdańska mają wpływ na zielone oblicze miasta. Zgłoszone projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego. Zaplanowano na ten cel 4 992 303 zł. W tym roku projekty ZBO można składać w 5 zmienionych kategoriach. Pomysły mogą dotyczyć nasadzeń i pielęgnacji roślinności na terenach zieleni miejskiej, tworzenia nowych przestrzeni zielonych, budowy ogrodów deszczowych, renowacji i modernizacji zagospodarowania istniejących terenów zieleni oraz działań ekologicznych. Zielony Budżet Obywatelski dzieli się także na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie.

Harmonogram BO 2022

19 kwietnia – 16 maja 2021 r. – zgłaszanie projektów
do 15 września 2021 r. – weryfikacja projektów
do 20 września 2021 r. – losowanie numerów projektów
4 – 18 października 2021 r. – głosowanie
do 25 października 2021 r. – ogłoszenie wyników głosowania

W razie dodatkowych pytań pomogą pracownicy Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl. 

Warto zajrzeć także na konto Budżetu Obywatelskiego na facebooku

Print Friendly, PDF & Email