Gdańsk: Zastępczyni prezydenta Gdańska w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka

Gdańsk: Zastępczyni prezydenta Gdańska w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka
Fot. Grzegorz Mehring/www. gdansk.pl

W środę, 12 maja Monika Chabior odwiedziła placówkę przy ul. Malczewskiego 139. Instytut wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom prowadząc działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Podczas wizyty zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania zapoznała się zakresem podejmowanych przez organizację działań oraz wykorzystywanych metod nauczania dzieci. 

– To niezmiernie ważne, aby dążyć do zapewnienia normalnego życia dla dzieci, które zmagają się ze spektrum autyzmu. Cieszę się, że to właśnie w Gdańsku prowadzona jest fundacja, która może pochwalić się takimi osiągnięciami. Działania w zakresie opieki nad dziećmi, ale także edukacji skierowanej do rodziców i nauczycieli, są innowatorskie, a przy tym wyróżniające się dużą skutecznością. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest także jednym z założycieli amerykańskiego stowarzyszenia The Alliance for Scientific Autism Intervention, którego celem jest propagowanie na całym świecie skutecznego modelu terapii oraz prowadzenie badań naukowych – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta.

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka istnieje w Gdańsku od 2006 roku. Wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom prowadząc działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Kadrę stanowią wysoko wyspecjalizowani terapeuci, a trenerzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem i wielomiesięcznymi stażami w USA.

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem

Prowadzona jest w nim wyspecjalizowana terapia indywidualna, podczas której wykorzystywana jest terapia SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), której najwyższa skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi. Daje ona dzieciom z autyzmem niepowtarzalną szansę na godne życie – przeszło 50% podopiecznych przechodzi do tradycyjnych szkół i nie różni się od swoich rówieśników – w skali kraju tylko 12% dzieci z autyzmem osiąga takie wyniki.

W IWRD działa także Przedszkole Integracyjne, które pozwala na prowadzenie edukacji włączającej dla dzieci z autyzmem.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkoleni są tutaj specjaliści z kraju i z Europy – do tej pory kurs przeszło już 5300 osób. Fundacja pomaga także w tworzeniu placówek terapeutycznych wzorujących się na swoim modelu – stworzono innowacyjny na skalę kraju system placówek rekomendowanych przez IWRD.

Fundacja prowadzi również Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie pomoc otrzymało ponad 1600 rodzin z całego kraju i z Europy.

Współpraca naukowa

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka od 2006 roku organizuje sympozja naukowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem. Udział w nich wzięło do tej pory przeszło 3200 osób z kraju i z całego świata.

Jest opiekunem merytorycznym eksperymentu pedagogicznego „Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku. Uczniowie mają odpowiednio dopasowane zajęcia indywidualne, zajęcia w małych grupach i w grupie równoległej, dające możliwość realizacji obowiązującej podstawy programowej oraz szanse na włączanie do grupy rówieśniczej. Ważnym aspektem jest wzmacnianie samodzielności uczniów z autyzmem, zarówno w zakresie nauki, uczestnictwa w zajęciach grupowych i funkcjonowania w grupie, jak i zwykłych codziennych czynnościach w środowisku szkolnym.

Współpracuje także z licznymi ośrodkami akademickimi – przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzi zajęcia na studiach dziennych i kilku kierunkach podyplomowych oraz z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii). Współpracuje również z Uniwersytetem w Oslo, z którym prowadzi badania naukowe. Owocem tej współpracy są publikacje w renomowanych czasopismach.

IWRD stworzyło pierwszą w kraju platformę edukacyjną dla rodziców, nauczycieli i wszystkich specjalistów. Pozwala ona na dostęp do autorskiego kursu internetowego, który składa się z 33 odcinków, pomocy edukacyjnych i książki – poradnika.

Więcej informacji na temat działalności można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Patryk Rosiński
Print Friendly, PDF & Email