Gdańsk wypożyczy przyczepki rowerowe rodzicom przedszkolaków

Gdańsk wypożyczy przyczepki rowerowe rodzicom przedszkolaków
Gdańsk, Aleja Zwycięstwa. Kręć kilometry dla Gdańska. European Cycyling Challenge

W Gdańsku rozpoczęły się projekty związane z promocją jazdy rowerem, wykorzystania tego środka w codziennej komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa w czasie jazdy. Referat Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego będzie realizował warsztaty dla uczniów oraz zakupił przyczepki rowerowe, które będą mogli wypożyczyć bezpłatnie rodzice mające dzieci w gdańskich przedszkolach.

Wypożycz i przetestuj

Chcąc promować aktywny styl życia i bezpieczną jazdę rowerem, magistrat zakupił przyczepki rowerowe, które zostaną przekazane przedszkolom do bezpłatnego testowania, w ramach kampanii „Podczep się”. Trzy przyczepki – dwie jednoosobowe i jedna dwuosobowa – będą bezpłatnie użyczane rodzicom i opiekunom prawnym przedszkolaków, uczęszczających do placówek samorządowych. Na początek trafią one do 11 placówek położonych w tzw. Centralnym Paśmie Usługowym, obejmującym między innymi Wrzeszcz, Oliwę czy Śródmieście, będącym obszarem pilotażowym projektu. Dzięki tej akcji, rodzice będą mogli przetestować przyczepki i przekonać się czy najmłodsi członkowie rodziny polubią ten sposób podróżowania.

– Każdy zainteresowany rodzic będzie mógł w przedszkolu, do którego uczęszcza jego dziecko, bezpłatnie wypożyczyć na tydzień przyczepkę rowerową i wypróbować jazdę nie tylko po mieście, ale i w terenie. – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.- Jeśli pomysł się sprawdzi, w przyszłości planujemy zakupienie większej liczby takich przyczepek.

Akcja trwa od maja do października i w tym czasie chętne przedszkola mogą zgłaszać się do udziału w projekcie. Warunkiem uczestnictwa przedszkola jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez stronę formularz Google TUTAJ

Nauka jazdy w ruchu ulicznym dla uczniów

Drugą akcją, którą Miasto Gdańsk będzie zachęcać młodych mieszkańców do aktywności mobilnej, będą warsztaty w ramach „Programu nauki jazdy rowerem w ruchu ulicznym”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas V-VIII gdańskich szkół podstawowych. Będą one kontynuacją trwającego już trzy lata programu, w którym udział będzie mogło wziąć kolejne 25 klas.

Szkoły mogą się zgłosić do udziału w warsztatach, których cykl szkoleniowy będzie obejmował:

  •  Zajęcia teoretyczne;
  • Serwis rowerowy, w tym weryfikację sprawności mechanicznej rowerów uczniów;
  • Zajęcia na placu lub boisku szkolnym, w tym weryfikację umiejętności uczestników przejazdów;
  • Zajęcia w ruchu ulicznym, w tym ćwiczenia praktyczne w okolicy szkoły oraz manewry praktyczne na ulicach o niewielkim natężeniu ruchu.

Warsztaty te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa młodych, aktywnych mobilnie gdańszczan.

Szkoły zainteresowana udziałem w programie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa pod adresem rowerowymaj@gdansk.gda.pl

Działania miasta skierowane są przede wszystkim na promocję aktywności mobilnej, poprawę bezpieczeństwa rowerzystów na drogach, jak również zachęcanie dorosłych i dzieci do zdrowego stylu życia.

Programy w ramach międzynarodowego projektu cities.multimodal

Powyższe projekty Miasto Gdańsk realizuje w ramach międzynarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, promujący przede wszystkim zrównoważony transport oraz zmianę zachowań transportowych mieszkańców. Projekt cities.multimodal zakłada ułatwienie mieszkańcom miast w całym regionie Morza Bałtyckiego połączenia ruchu pieszego, rowerowego, transportu publicznego oraz współdzielenia samochodów jako ekologicznej alternatywy dla samochodów prywatnych. Oprócz Gdańska w programie uczestniczą partnerzy z Niemiec, Szwecji, Danii, Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Rosji.

Więcej informacji na temat kampanii znajdzie się na stronie www.rowerowygdansk.pl i https://www.cities-multimodal.eu/

Alicja Bittner
Fot. Dominik Paszliński
Print Friendly, PDF & Email