Gdańsk: Trwają konsultacje dotyczące współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Gdańsk: Trwają konsultacje dotyczące współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

W ostatnich miesiącach odbyło się łącznie pięć spotkań, w trakcie których wypracowany został Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Podczas trwających do 26 września konsultacji, można składać uwagi i wnioski, które zostaną przekazane Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

„Program współpracy” to dokument określający zasady, środki i kierunki współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkanek i mieszkańców. Został on opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych.

Uwagi i wnioski można składać do poniedziałku 26 września, do godz. 16.00 przy użyciu elektronicznego formularza konsultacji lub w wersji papierowej, w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek – 8.00-16.00; środa – 8.00-17.00; piątek – 8.00-15.00.

Notatki z dotychczasowych spotkań dostępne są na stronie Programu współpracy Miasta z NGO.

Print Friendly, PDF & Email