Gdańsk: Rusza rekrutacja do gdańskich przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych

Gdańsk: Rusza rekrutacja do gdańskich przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych
Fot. Dominik Paszliński / gdansk.pl

Od poniedziałku, 7 marca od godziny 12.00 możliwa będzie rekrutacja internetowa, która potrwa do 18 marca do godz. 16.00 Dotyczy ona przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dostępne są na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.

W obecnej rekrutacji do przedszkoli mogą wziąć udział dzieci z roczników 2016-2019. W rekrutacji rodzice deklarują wybór maksymalnie 5 placówek. Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata. Formularze dostępne będą od 7 marca od godz. 12.00.

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie do 4 marca do godz. 10.00.

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie warunki, jak te w przedszkolu, czyli całodzienne wyżywienie, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.

Rekrutacja w klasach pierwszych

Do klas I na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2015) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2016) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w poprzednim roku korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej. Natomiast w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu obowiązuje procedura rekrutacyjna za pomocą formularza internetowego. Wówczas można wskazać maksymalnie trzy szkoły spoza obwodu, a wydrukowany wniosek rekrutacyjny zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata. Formularze dostępne będą od 7 marca od godz. 12.00.

Print Friendly, PDF & Email