Gdańsk: Ratownicze, medyczne wsparcie dla osób w bezdomności

Gdańsk: Ratownicze, medyczne wsparcie dla osób w bezdomności
Fot. arch. ADIUTARE

Wykwalifikowany zespół ambulansu ratunkowo-sanitarnego od lipca br. wspiera osoby w bezdomności, które przebywają w miejscach niemieszkalnych w Gdańsku. Ta mobilna forma pomocy będzie świadczona w mieście do końca czerwca 2025 roku.

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku tę usługę świadczy Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”.

– Uruchomienie tej formy wsparcia jest bardzo ważne – mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności (WROB) gdańskiego MOPR. – Osoby w bezdomności przebywające w miejscach niemieszkalnych doświadczają rozmaitych, często także poważnych dolegliwości zdrowotnych, których niestety nie leczą. Różne są tego powody. Oferujemy potrzebującym ubezpieczenie zdrowotne, by mogli bez problemu korzystać z pomocy służby zdrowia, jednak rzadko sami decydują się na wizytę u lekarza. A przecież zainfekowane rany, zmiany skórne, stany zapalne czy takie choroby jak cukrzyca wymagają leczenia i profilaktyki. Zależy nam, aby jak najwięcej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, otrzymało niezbędne medyczne, sanitarne wsparcie.

Wielowymiarowa pomoc

Załoga ambulansu ratunkowo-sanitarnego wspiera osoby w bezdomności w dni powszednie, zawsze dwa razy w tygodniu. Przy czym:

  • jednego dnia praca odbywa się przez osiem godzin i ma charakter mobilny, tj. trzyosobowy zespół specjalistów (ratownicy i ratownik medyczny lub pielęgniarka) dojeżdża do miejsc pobytu osób potrzebujących, które wskazują pracownicy socjalni WROB. Pracowniczka/pracownik socjalny uczestniczy też w pomocowej interwencji, dodatkowo uzupełnia skład załogi ambulansu;
  • drugiego dnia praca odbywa się cztery godziny, ma charakter stacjonarny. Karetka parkuje w miejscach gromadzenia się osób w bezdomności, np. przy jadłodajni lub nieopodal punktu charytatywnego, wg wskazania pracowników socjalnych WROB. Na miejscu wsparcia udzielają potrzebującym ratownicy oraz ratownik medyczny bądź pielęgniarka (cztery osoby), wspierani przez specjalistkę/specjalistę Wydziału, w razie konieczności także przez wolontariusza.

– Chcemy, aby ta pomocowa usługa przebiegała najlepiej jak to możliwe – wyjaśnia Robert Klimczak. – Wszystko odbywa się przy wielkim zaangażowaniu pracowniczek, pracowników naszego Wydziału, którzy na bieżąco monitorują między innymi kwestię miejsca przebywania osób w bezdomności. Reagują na sygnały o osobach potrzebujących i dbają o to, by ambulans dojechał lub zaparkował tam, gdzie jest to niezbędne.

Ratownicy m.in. udzielają pacjentom doraźnej pomocy medycznej, opatrują im rany, odleżyny, owrzodzenia. Świadczą konsultacje w zakresie: profilaktyki zdrowia i higieny oraz przeciwdziałania uzależnieniom np. od alkoholu.

Diagnozują problem i starają się adekwatnie pomóc potrzebującym. Mogą też przeprowadzić inne procedury, np. wykonać badanie EKG czy zmierzyć poziom cukru we krwi. Dysponują niezbędnymi środkami m.in. ochrony indywidualnej, do dezynfekcji. Pojazd ma przedział medyczny, przystosowany do udzielenia wsparcia. Chodzi o świadczenie pomocy w formie jak najbardziej profesjonalnej, przy zachowaniu maksimum intymności np. w trakcie opatrywania ran i w warunkach antyseptycznych. W razie konieczności ambulans przewiezie też osobę potrzebującą do szpitala, by tam otrzymała pomoc odpowiednią do sytuacji zdrowotnej. Z kolei pracowniczki, pracownicy socjalni przypominają osobom w bezdomności o dostępnym wsparciu w mieście. Obejmuje ono m.in. schronienie, pomoc finansową, żywnościową, rzeczową oraz aktywizację społeczną.

Usługa po pilotażu

Wdrożenie tej ratowniczej, mobilnej formy wsparcia w mieście poprzedził pilotaż, przeprowadzony w marcu br. Wówczas, w ciągu ośmiu dni załoga ambulansu 127 razy udzieliła fachowej pomocy osobom w bezdomności, przebywającym w miejscach niemieszkalnych. Niektórzy pacjenci przyjęli także od pracowników socjalnych np. ofertę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparcie w zakupie leków. Środki na realizację zadania od lipca 2024 r. do końca czerwca 2025 roku, zabezpieczył w budżecie MOPR. To 157 800 złotych.

Wspólna pomoc osobom w bezdomności

Koordynatorzy akcji wsparcia niezmiennie proszą też mieszkanki, mieszkańców, turystów, aby reagowali i przekazywali zgłoszenia o osobach w bezdomności, potrzebujących:

  • pracownikom Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka);
  • Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986;
  • Policji tel.: 112 (zwłaszcza w przypadkach interwencyjnych).

Potrzebujący człowiek otrzyma kompleksową ofertę wsparcia.

Print Friendly, PDF & Email