Gdańsk: Rak OUT

Gdańsk: Rak OUT
Fot. pixabay.com

W sobotę, 6 marca 2021 o godzinie 10:00 na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbędzie się pierwsze wydarzenie sportowe – trening Nordic Walking, rozpoczynające cykl spotkań Rak OUT, dedykowane pacjentom leczonym onkologicznie.

Spotkania będą miały na celu popularyzację aktywności fizycznej, aktywizację pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także edukację onkologiczną. Trening Nordic Walking zostanie przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, który po rozgrzewce i instruktażu zabierze grupę do sąsiadującego z AWFiS Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Organizator, czyli Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, chce, aby społeczeństwo dostrzegło pozytywny aspekt aktywności fizycznej i płynące z niej korzyści. Już nawet szybki marsz lub też około piętnastominutowy spacer jest prostym ćwiczeniem poprawiającym sprawność́ ogólną̨, samopoczucie czy jakość życia zwłaszcza osób z doświadczeniami związanymi z chorobą onkologiczną.

Spotkania, które będą organizowane cyklicznie, mają przybliżyć pacjentom i osobom je wspierającym różne formy ruchu, tak aby każdy mógł wybrać dla siebie tę formę aktywności, która sprawia mu najwięcej przyjemności i zadowolenia.

Program:
10.00 – rozgrzewka z Mistrzem Olimpijskim Leszkiem Blanikiem
10.15 – nauka techniki
10.30 – marsz i ćwiczenia w lesie
11.45 – stretching
12.00 – zakończenie
Miejsce spotkania – ZBIÓRKA

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w treningu RAK OUT jest otwarty i dobrowolny.
  • Każdy biorący udział w treningu, uczestniczy na własną odpowiedzialność.
  • Uczestnik, który zgłosił chęć uczestnictwa w treningu automatycznie oświadcza, że w przyszłości nie będzie sobie rościć żadnych praw do dochodzenia odszkodowania w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem.
  • Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie w dniu treningu dotyczące COVID-19 (Mówiące o tym, że w dniu treningu uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia, a także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).
Oprac. A.K. / gdansk.pl
Print Friendly, PDF & Email