Gdańsk: Przyznano granty dla NGO na duże i małe projekty kulturalne

Gdańsk: Przyznano granty dla NGO na duże i małe projekty kulturalne
Mat. prasowe

Zorganizowane zostaną koncerty, festiwale, pokazy filmowe, wystawy, warsztaty i spektakle. Również z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Wybrano organizacje pozarządowe które uzyskają wsparcie miasta w ramach konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego. Na realizację inicjatyw przeznaczono niemal 2,6 mln zł.

Małymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem do 30 000 zł. W ogłoszonym konkursie wpłynęło 136 wniosków. Wsparcie o łącznej wartości 630 000 zł uzyskało 46 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Zgłaszane były inicjatywy zwiększające partycypację mieszkańców w działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz podnoszące poziom ich sprawczości w kreowaniu nowych form spędzania wolnego czasu. Wybierano także projekty mające na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gdańska i jego mieszkańców, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Wybrane projekty to m.in.:

Fundacja Generacja – Kino Podwórkowe

Kino Podwórkowe to pomysł realizowany przez Fundację Generacja na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest płaszczyzną do nawiązywania kontaktów dzieci narażonych na wykluczenie oraz ich rodziców ze społecznością lokalną, gdzie „wyjście” poza mur marginalizacji odbywa się z obu stron. Celem Kina jest aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wrzeszcza, a także integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci. Wydarzenie kilku lat stanowi stały element w kulturalnym życiu młodych wrzeszczan. Projekt polega na przeprowadzeniu 9 seansów w 9 różnych lokalizacjach Wrzeszcza, poprzedzonych pchlim targiem oraz zabawami podwórkowymi dla dzieci. Chętne osoby będą mogły wziąć udział w warsztatach fotografii podwórkowej.

Stowarzyszenie ARBUZArbuz Mobliny Gdańsk Forum

Inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie ARBUZ polega na przeprowadzeniu dwóch 10-dniowych warsztatów filmowych i muzycznych. Skierowane jest do młodzieży powyżej 14 roku życia doświadczonej kryzysem uchodźczym, imigrantów, młodych mieszkańców regionu i młodzieży lokalnej; młodzieży ukraińskiej i polskiej borykającej się z problemami zdrowia psychicznego oraz do młodzieży, która przyjeżdża do Gdańska z różnych gmin woj. pomorskiego, chodzi tutaj do szkół głównie branżowych, a popołudniami przesiaduje w CH Forum.

– Zadanie przeprowadzone będzie w mobilnym audiowizualnym studiu stowarzyszenia, które będzie stacjonowało na terenie centrum handlowego Forum w Gdańsku przy nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej. Każdy warsztat zakończony zostanie pokazem videoklipów i utworów muzycznych powstałych w trakcie zajęć oraz imprezą muzyczno-taneczną dostępną dla mieszkańców Gdańska, rodzin i znajomych uczestników warsztatów. Powstałe w wyniku projektu produkty: muzyka i videoklipy będą dostępne w przestrzeni internetowej na stronie stowarzyszenia oraz kanale youtube – czytamy we wniosku.

Fundacja Audionomia – „Film bez obrazu” jako narzędzie integracji kulturowej i społecznej. Spotkanie z reportażem dźwiękowym

– „Film bez obrazu” – to cykl siedmiu spotkań z dźwiękowymi reportażami i dokumentami artystycznymi oraz ich autorami – czołowymi przedstawicielami polskiego środowiska audio storytellingu. Kolektywne odsłuchy w ciemnościach pozwolą uczestnikom odkryć niezwykłe możliwości dźwięku jako materii narracyjnej. Historie utkane z głosów, muzyki, ciszy i różnorodnych brzmień świata uruchomią wyobraźnię i pozwolą wykreować w niej własny „audialny film”. Będą to przy tym historie poruszające tematy ważne dla naszego „tu i teraz”. Ich bohaterowie, również dzięki dźwiękowi, staną się na pewno bliscy odbiorcy. Założeniem projektu jest uwrażliwienie uczestników cyklu na potencjał komunikacyjny, poznawczy a także wymiar estetyczny artystycznych reportaży radiowych, dotykających zagadnienia wielokulturowości – czytamy we wniosku.

Dzięki wsparciu tzw. małych grantów odbędą się także m.in. Kino Na Dywanie, Oliwskie Święto Książki, Warsztat i Wyobraźnia 2023 w Nowym Porcie, Filmowe warsztaty dyskusyjne dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Gdańsk 2023, TEATR TAŃCA I MUZYKI DAWNEJ – inscenizacja międzypokoleniowa, Sztuka Kulinarna  na Wyspie Sobieszewskiej i inne.

Duże granty

Dużymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem powyżej 30 000 zł. W ogłoszonym konkursie wpłynęło 88 wniosków. Wsparcie o łącznej wartości  1 966 900 zł otrzymało 40 projektów zgłoszonych przez NGO.

Wśród zgłaszanych inicjatyw znalazły się festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako miasta kultury. Projekty zwiększające dostępność mieszkańców do kultury i działań artystycznych, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Wybrane projekty to m.in.:

Fundacja Pura – Festiwal Open House Gdańsk – VI edycja – Zaspa

– Open House Gdańsk stanowi część międzynarodowego festiwalu architektury i miasta otwierającego drzwi do przestrzeni intrygujących, zaskakujących i poruszających. Cykliczne, doroczne święto miejskiej architektury skupia uwagę na specyfice poszczególnych dzielnic-bohaterek, podejmując przy tym złożone i nierzadko uniwersalne zagadnienia przestrzenne oraz kulturowe. Zgodnie z nazwą festiwal jest zaproszeniem do odwiedzenia przestrzeni na co dzień niedostępnych, takich jak prywatne wnętrza mieszkalne czy zaplecza codziennych, publicznych aktywności (instytucje kultury, pracownie, galerie). Bogaty program, jak i poprzedzająca go, kilkumiesięczna praca w dzielnicy prowadzi do wytwarzania, zacieśniania oraz odnawiania więzi społecznych. Pozwala nakreślić portret mieszkańców i mieszkanek w kontekście architektury, architekturę zaś ukazuje w jej wielowymiarowości – materialnej oraz społeczno-kulturowej – czytamy we wniosku.

Tegoroczna edycja Festiwalu Open House Gdańsk ma odbywać się na gdańskiej Zaspie. Planowane lokalizacje wydarzeń to m.in. Plama GAK, Hala “Lotnia” wraz z wnętrzami lokali usługowo-handlowych, Zakład Kulturalny, Kubuj Studio, Trasernia Barbershop, Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Kazimierza Królewicza, Parafia Opatrzności Bożej, Football Arena, Klub Żak, mieszkania prywatne. Wydarzenie planowane jest na 29 września – 1 października 2023.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku – Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świat Mało Znany”

„Świat Mało Znany” to impreza artystyczna adresowana do twórców i artystów z niepełnosprawnością intelektualną oraz do szerokiego grona odbiorców społeczności lokalnej t.j. mieszkańców i turystów obecnych w obszarze działań artystycznych realizowanych w trakcie projektu. Działania realizowane w projekcie służą promowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualne ale także kładzie nacisk na promocję interesujących wydarzeń kulturalnych. Festiwal jest jedyną tego rodzaju imprezą, która umożliwia osobom niepełnosprawnym sprawną integrację ze środowiskiem wspólne warsztaty, koncerty, spektakle, działania plenerowe realizowane w otwartej przestrzeni.

– Nasz projekt jest imprezą, która umożliwia osobom niepełnosprawnym publiczną prezentację swoich umiejętności, efektów wieloletniej pracy oraz integrację ze środowiskiem: koncert oraz przegląd teatralny realizowane z udziałem osób pełnosprawnych nie jest jedynie wspólnym występem na scenie. Kilkudniowa praca warsztatowa poprzedzająca publiczną prezentację zespołów muzycznych i grup teatralnych sprzyja zrozumieniu i poznaniu prawdziwego świata osób niepełnosprawnych. To niepowtarzalna okazja do współdziałania ze środowiskiem, z którym na co dzień większość z mieszkańców Gdańska nie ma kontaktu – czytamy we wniosku.

W ramach projektu planowany jest przegląd teatralny w ECS, koncerty w Klubie Żak, warsztaty muzyczne, muralu, graficzne, fotograficzne i impro. Parada happening z okazji „Dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Fundacja Layup – OUTSIDERS- Urban Art jako fenomen miasta

– Fundacja Layup w ramach której działa galeria Layup wspiera i pokazuje szeroko pojmowaną sztukę z zakresu Urban Art. Chcemy rozbudować naszą wystawę bazując na nośnikach reklamowych, które odzyskujemy z rynku wtórnego, po wprowadzeniu przez Miasto Gdańsk Ustawy Krajobrazowej i zamieniamy w sztukę. Kluczem do prezentacji prac jest pomysł użycia i twórczego przerobienia różnych nośników reklamowych – bilbordów, starych szyldów, reklam, citylightów czy słupów ogłoszeniowych. Zaproszeni artyści mają możliwość zabawy z formą tych obiektów, krytyki, dialogu z treścią reklamy, czy po prostu nietypowej prezentacji swojej pracy, dzięki czemu stare reklamy zyskują nowe życie, a prace dodatkową wartość. Wystawa ma mieć charakter procesu, w którym nowe obiekty dodawane są z czasem, stopniowo zagęszczając przestrzeń wystawy, budując efekt ciągle zmieniającego się miejskiego krajobrazu. Dodatkowymi działaniami w ramach projektu budującymi społeczność w okół sztuki Urban Art, wzmacniającymi platformę wymiany między artystami i odbiorcami będą zapoczątkowane przez nas w październiku 2022 roku, bardzo dobrze przyjęte i cieszące się dużą frekwencją „Niedziele w Layupie”, czyli spotkania w każdą ostatnią niedzielę miesiąca składające się na:  Sketch sesje czyli warsztaty ze szkicowania z zaproszonymi gośćmi. Siadamy wszyscy przy jednym stole i wspólnie rysujemy dzieląc się wiedzą i warsztatem,. oprowadzenia kuratorskie i projekcja filmu nawiązująca do sztuki z zakresu Urban Art. – czytamy we wniosku

Dzięki wsparciu grantów odbędą się także m.in.: 17. Festiwal Goldbergowski, Octopus Film Festival 2023, Światowa premiera Oratorio Secondo Johanna Daniela Pucklitza na 15-lecie zespołu Goldberg Baroque Ensemble, XI ZBLIŻENIA – Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy festiwal taneczny DO Festival 2023 i Turmmusik – muzyka z gdańskich wież 2023.

Print Friendly, PDF & Email