Gdańsk: Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku także z mediacją

Gdańsk: Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku także z mediacją
Fot. Pixabay

Osoby, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów wizyty u prawnika mogą skorzystać w Gdańsku z bezpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego. Od 2020 roku ta forma pomocy jest poszerzona także o nieodpłatną mediację.

W mieście darmowe wsparcie prawne, obywatelskie i mediacyjne świadczone będzie łącznie w 19 punktach – 9 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i 10 przez organizacje pozarządowe. Całość zadania koordynuje gdański MOPR.

Nieodpłatna mediacja

Do skorzystania z mediacji miasto zachęca osoby, rodziny dotknięte m.in. sytuacjami konfliktowymi, sporem małżeńskim czy nieporozumieniami na tle opiekuńczo–wychowawczym wobec dzieci. Mediatorzy pomogą w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim. Poradzą w kwestiach: niedopełnienia czy złamania warunków umowy gospodarczej lub np. odzyskania należności. W mediacji chodzi o polubowne załatwienie sporu.

Uwaga! Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Między innymi adwokaci, radcowie prawni wesprą potrzebujące osoby w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, podatkowych, ubezpieczeniowych czy spadkowych. Pomogą osobom zadłużonym, w kryzysie ekonomicznym, życiowym. Poradzą w przypadku nagłych zdarzeń losowych czy z zakresu zabezpieczenia społecznego. W ramach oferty punktów MOPR i organizacji pozarządowych jest też pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych.

W przypadku poradnictwa obywatelskiego działania są szczególnie zindywidualizowane i zmierzają do podniesienia świadomości prawnej potrzebującej osoby. Doradca obywatelski udzieli wskazówek w szczególności osobom zadłużonym oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Podpowie też, która instytucja rozwiąże problem kompleksowo.

Osoby z terenu Gdańska z niepełnosprawnością ruchową, które chcą skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego i nie mogą stawić się na wizytę w punkcie, otrzymają pomoc w domu (dostępny jest także tłumacz języka migowego). Usługa nie dotyczy mediacji.

– Staramy się, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i w jak najszerszym zakresie, obejmował różne aspekty życia – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Zapisy na porady

Na poradę prawną, obywatelską czy mediacyjną obowiązują zapisy, m.in. pod numerem tel. 58 342 31 88, w godzinach od 10:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Można się także zapisać bezpośrednio, np. dzwoniąc do wybranego punktu w dzielnicy. Zapisy na 2020 rok ruszają od 2 stycznia.

Źródło: gdansk.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email