Gdańsk: Można składać oferty na realizacje zadań w celu pomocy obywatelom z Ukrainy

Gdańsk: Można składać oferty na realizacje zadań w celu pomocy obywatelom z Ukrainy
Fot. pixabay.com

Organizacje pozarządowe zainteresowanie prowadzeniem działań pomocowych, integracyjnych, lokalnych punktów wsparcia rzeczowego, organizowaniem zbiórek żywności czy koordynowaniem sieci wolontariatu, mogą zgłaszać swoje oferty za pośrednictwem systemu WITKAC. Na realizację zadań zabezpieczono 300 tys. zł.

Zadania publiczne związane z pomocą obywatelom z Ukrainy, mogą być realizowane od 9 maja do 30 czerwca 2022 roku. Zainteresowane organizacje mogą wybierać spośród pięciu obszarów:

  1. Organizacja działań pomocowych, informacyjnych: #gdanskpomagaukrainie. Koordynacja usług wsparcia dla obywateli Ukrainy na terenie miasta Gdańska oraz prowadzenie działań informacyjnych. Kwota: 40 000 zł.
  2. Prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci lokalnych punktów kontaktu udzielających wsparcia rzeczowego dla obywateli Ukrainy. Kwota: 40 000 zł.
  3. Prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci organizacji zbiórek żywności. Zbiórka, magazynowanie i dystrybucja żywności (np. w formie pakietów). Kwota: 30 000 zł.
  4. Koordynacja sieci wolontariatu w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota: 20 000 zł.
  5. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Gdańsku, dla każdej grupy wiekowej. Organizacja i prowadzenie minimum 10 punktów rozproszonych na terenie Gdańska. Kwota: 170 000 zł

Szczegółowy opis zadań znajduje się TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email