Gdańsk ma rekord! Dotykaj i wygrywaj z rakiem

Gdańsk ma rekord! Dotykaj i wygrywaj z rakiem
Fot. Dominik Paszliński

W Gdańsku ustanowiono Rekord Polski w liczbie kobiet samobadających piersi w tym samym czasie. Zakończone sukcesem bicie rekordu było częścią wydarzenia związanego z profilaktyką raka piersi, które odbyło się w Dzień Kobiet w Europejskim Centrum Solidarności.

– Czym jest kobiecość i skąd ona się bierze? Każdy z nas ma inną odpowiedź. Dla mnie to codzienna siła i siła do pokonywania trudności. Dzisiaj przed oczami stają mi sceny zza wschodniej granicy, kobiety w Ukrainie, ale także te panie, które przyjechały do nas już z diagnozą różnych chorób. Myślę także o matkach dzieci z niepełnosprawnościami, które są teraz w Sejmie, a na co dzień wokół nas. To wiele trudnych spraw, ale im bardziej otwarcie będziemy o nich mówić, tym łatwiej je oswoimy i zobaczymy, że nie jesteśmy z tym sami. W nasze święto, poza uśmiechem, kwiatami i życzeniami bardzo ważne jest poczucie dawania sobie wzajemnie siły. Dzisiaj są z nami studentki, seniorki, przedsiębiorczynie, aktywistki i naukowczynie. Możemy się wspólnie inspirować, motywować, wspierać i o sobie dbać. Pamiętajmy o codzienności, aby małymi gestami i solidarnością budować w sobie wzajemną siłę – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.  

Wystąpienie prezydent Gdańska zainaugurowało wydarzenie, w trakcie którego można było zasięgnąć informacji na temat profilaktyki i leczenia raka piersi. Na stoisku Centrum Równego Traktowania można było porozmawiać z psychologiem, a na stoisku Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień udzielano informacji na temat działających w Gdańsku programów promujących zdrowie. Patrnerami akcji była fundacja OmeaLife, której wiceprezeska Ewelina Puszkin opowiedziała o pierwszych krokach do skutecznej diagnozy oraz podjęcia leczenia i działalności fundacji, Wsparcie na Starcie, Gdański Uniwersytet Medyczny, którego studentki dzieliły się wiedzą, a także GOPZiPU i Gdańskie Centrum Równego Traktowania.

Pamiętajmy o profilaktyce

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Stanowi w Polsce około 23% wszystkich zachorowań i jest odpowiedzialny za około 14% zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Szacuje się, że na świecie co roku raka piersi rozpoznaje się u 1,7 mln kobiet. Ponad 500 tys. osób umiera z jego powodu. Zbyt późne wykrycie choroby jest jedną z głównych przyczyn umieralności, jednak w większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. Z tego też powodu warto zdobywać wiedzę na temat profilaktyki i samobadania oraz regularnie wykonywać mammografię i USG piersi. 

Spotkanie w ECS był okazją do wysłuchania prelekcji dot. profilaktyki raka piersi, epidemiologii i czynników ryzyka i przykładów ze świata sławnych osób, które podjęły się profilaktycznej mastektomii.  Aby teorię przenieść w praktykę przeprowadzony został także instruktaż samobadania piersi, co odbyło się pod czujnym okiem przedstawicielki Biura Rekordów.

Mamy rekord!

Całe samobadanie trwało 3 minuty i 10 sekund, a wzięło w nim udział 156 osób. Tym samym w Gdańsku 8 marca ustanowiono Rekord Polski w kategorii najwięcej osób badających piersi jednocześnie.

Specjalny certyfikat potwierdzający ustanowienie rekordu odebrała Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

– Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tej wyjątkowej inicjatywie. To ma znaczenie tym bardziej, że odbywa się w Dzień Kobiet. Bardzo dziękuję za przybycie i przyłączenie się do ustanowienia tego rekordu – mówiła prezydent Monika Chabior.

Gdańsk wspiera kobiety

W Gdańsku prowadzone są programy wspierające kobiety zarówno w zakresie zdrowia, jak i aktywizacji zawodowej czy równego  traktowania. Przy okazji wydarzenia w Europejskim Centrum Solidarności prezydent Aleksandra Dukiewicz przedstawiła część z nich. Poniżej bardziej szczegółowe informacje o prowadzonych inicjatywach.

Programy wspierające kobiety, w obszarze:

Zdrowia psychicznego:
  • W ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 Fundacja Centrum Praw Kobiet zrealizowała projekt „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej” . Jego głównym celem była poprawa jakości życia i poprawa dobrostanu psychicznego osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, wynikającymi z doświadczania przemocy ekonomicznej, a także profilaktyka problemów zdrowia psychicznego. Wsparcia udzielono 256 kobietom mieszkankom Gdańska w postaci co najmniej jednej formy wsparcia: indywidualna konsultacja wstępna, porada psychologiczna, porada prawna, porada socjalna, porada prawno-finansowa, udział w grupie wsparcia i szkoleniach.
  • W ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019, 2021 i 2022 Fundacja Centrum Praw Kobiet  realizowała projekt „Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej” dla prawie 1000 kobiet, doświadczających przemocy w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, w postaci kompleksowej, spójnej, interwencyjnej, długofalowej i specjalistycznej pomocy psychospołecznej, prawnej i innej potrzebnej.
W obszarze zdrowia reprodukcyjnego:
  • W ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021-2025 realizujemy Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2025. Program zakłada szczepienie w każdym roku 3 tysięcy 12-latków (bez względu na płeć) szczepionką Gardasil9. Roczny budżet na ten cel wynosi 2 775 000,00 zł. Program nie tylko oferuje szczepienia, ale przede wszystkim szeroką edukację w kierunku zapobiegania rakowi szyjki macicy.
  • Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2025, który składa się z trzech części: modułu medycznego (dofinansowanie leczenia niepłodności z wykorzystaniem procedury in vitro), edukacyjnego (program „Zdrovve Love”) wsparcia psychologicznego (pomoc psychologiczna w niepowodzeniach ciążowych, w leczeniu niepłodności czy w ciąży i w okresie okołoporodowym). Do 31 grudnia 2022 r. dzięki miejskiemu programowi na świat przyszło 641 dzieci.
Na rynku pracy:
  • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Inkubator Starter na zlecenie Gdańska zrealizowała 3 edycje projektu „Kobiety też budują statki”. Jego koncepcja opierała się na dostrzeżeniu dysproporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w przemyśle morsko-logistycznym. Był to program mentoringowy, w którym w roli mentorek i mentorów zaangażowane były kobiety z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem pracy w branży morskiej, a w roli mentees – studentki kierunków morskich oraz kobiety, mające do dwóch lat doświadczenia zawodowego w branży. Działanie to miało na celu dalsze wspieranie karier kobiet w branży morskiej, budowanie sieci kontaktów oraz zwiększenie ilości dziewcząt wybierających kierunki techniczne i inne związane z przemysłem okrętowym, stoczniowych, portowym.
  • Gdański Urząd Pracy realizował program „Mama na etacie”, w którym wzięło udział 75 bezrobotnych gdańszczanek wchodzących lub powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, wychowujących dzieci do 6 roku życia. W ramach projektu kobiety wzięły udział w warsztatach wzmacniających kompetencje miękkie, diagnozie talentów i mocnych stron (test Gallupa), skorzystają z pakietu szkoleń zawodowych, staży lub dotacji na założenie działalności gospodarczej. Co ważne w projekcie przewidziano również wsparcie związane z dostępem do usług opiekuńczych w ramach zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem (do 9 m-cy) oraz dedykowanych im voucherów na dodatkowe aktywności sportowe lub kulturalne. 
  • Od 2019 roku Gdańsk wspiera rodziców dzieci do lat 3 w postaci świadczenia pieniężnego „Gdańskiego bonu żłobkowego”. Wysokość bonu żłobkowego stanowi różnicę między opłatą ponoszoną przez rodziców dziecka umieszczonego w placówce niepublicznej, a opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dzieci korzystających z zasobu Gdańskiego Zespołu Żłobków. Maksymalna wysokość bonu żłobkowego wynosi 500,00 zł miesięcznie.
Wsparcie w przypadku dyskryminacji i naruszeń praw człowieka:
  • Kompleksowe wsparcie (psychologiczne, prawne, asystenckie) dla kobiet doświadczających dyskryminacji w Gdańskiem Centrum Równego Traktowania. Z pomocy od 2020 roku skorzystało ponad 200 kobiet, najczęściej doświadczających dyskryminacji krzyżowej lub gorszego traktowania w kontakcie z służbami (Policje, Prokuratura, sądami). Kobiety najczęściej korzystały w grup wsparcia.
Działania empowermentujące:
  • Fundacja Centrum Praw Kobiet realizowała na zlecenie Miasta działania wzmacniające kobiety, ich asertywność i głos. Wśród realizowanych działań znalazły się m.in. Warsztaty WenDo budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet doświadczających przemocy, czy warsztaty pieśniarskie z Laboratorium Pieśni. Ponadto fundacja realizowała szkolenia jak rozpoznawać i jak reagować na przemoc ze względu na płeć dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska oraz instytucji i organizacji pozarządowych i Rad Dzielnic.
W obszarze sportu:
  • Stowarzyszenie WAGA i Klub Sportowy „Ich własna liga” na zlecenie miasta Gdańska realizują od 3 lat Forum Kobiet Sportu, na którym spotykają się trenerki, prezeski klubów, sędziny oraz zawodniczki sportów które stereotypowo są postrzegana jako męskie aby wymieniać się doświadczeniami, poszerzać swoją wiedze i wzmacniać się w wzajemnie.
Print Friendly, PDF & Email