Gdańsk: Konsultacje ws. współpracy miasta z NGO

Gdańsk: Konsultacje ws. współpracy miasta z NGO
Fot. Grzegorz Mehring

Urząd Miasta w Gdańsku zaprasza osoby reprezentujące sektor pozarządowy do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”, opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i Prezydenta Miasta Gdańska. Propozycje można składać do 30 września 2020 roku.

Program stanowi podstawę współpracy Miasta Gdańska z sektorem pozarządowym. Jednym z etapów tworzenia dokumentu są konsultacje treści projektu Programu. Złożone uwagi i wnioski, zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do rozpatrzenia.

Propozycje można składać do 30 września 2020 roku włącznie, przy użyciu elektronicznego formularza konsultacji lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko: 14-17), ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

Elektroniczny formularz konsultacji oraz projekt „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” dostępne są TUTAJ

Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi służy realizacji celów operacyjnych zawartych w dokumencie „Gdańsk. Programy Operacyjne 2023”, przyjętym Uchwałą nr XVII/514/2015 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r.

Celem głównym współpracy jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między samorządem, a zorganizowanymi grupami mieszkańców poprzez podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z Miastem.

Na zdjęciu: Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych 23 listopada 2019. Fot. Grzegorz Mehring
Dariusz Wołodźko
Print Friendly, PDF & Email