Gdańsk: Konkurs dla NGO na realizację działań kulturalnych

Gdańsk: Konkurs dla NGO na realizację działań kulturalnych
Fot. materiały prasowe

Rozpoczął się nabór wniosków do Otwartego Konkursu Ofert, skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski można składać do 7 czerwca.

Budżet programu wynosi 1 000 000 zł. Każda organizacja może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę, którą należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.

Oczekiwane działania:

  • realizacja ogólnopolskich i międzynarodowych projektów służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska
  • realizacja projektów artystycznych w przestrzeni publicznej Gdańska zwiększających dostęp do kultury
  • realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze, w szczególności aktywizujących mieszkańców w skali dzielnicowej i sąsiedzkiej
  • realizacja projektów kulturalnych mających na celu: zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych; zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości; kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gdańska i jego mieszkańców; upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń oraz zasłużonych dla Gdańska i Pomorza osób

Z konkursu wykluczone są następujące działania: zakup środków trwałych, przyznawanie nagród honorowych, przyznawanie stypendiów, zamówienia kompozytorskie, produkcja filmów, działania publicystyczne, remonty, działania formalne w placówkach oświatowych.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń

Termin elektronicznego składania wniosków upływa 7 czerwca o godz. 16.00.

Wygenerowane z systemu witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć do dnia 14 czerwca do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Składanie podpisanych potwierdzeń jest możliwe w następujących lokalizacjach:

  • Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój nr 40),
  • Zespół Obsługi Mieszkańców, ul. Partyzantów 74 (I piętro, pokój nr 210),
  • Zespół Obsługi Mieszkańców, ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacji i składania korespondencji),
  • pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku
  • – poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: ePUAP/UMGDA/SkrytkaESP.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w dokumencie Szczegółowe Warunki Otwartego Konkursu Ofert dostępnym w załączniku.

Informacji na temat konkursu udzielają:

Patryk Rosiński
Print Friendly, PDF & Email