Gdańsk: Dziel się dobrem

Gdańsk: Dziel się dobrem
Fot. pixabay.com

Działasz w organizacji społecznej, ruchu obywatelskim, instytucji samorządowej? Zgłoś swój pomysł i otrzymaj do 5 000 zł na działania społeczne.

Inicjatywy w ramach funduszu akcji „Gdańsk dzieli się dobrem” można zgłaszać do 10 maja 2021 roku. Promowane będą działania o charakterze publicznym, w tym inicjatywy tworzone z myślą o grupach narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

W styczniu 2021 roku rozpoczęła się zbiórka na fundusz „Gdańsk dzieli się dobrem” wspierający działania organizacji społecznych, ruchów obywatelskich, instytucji samorządowych z całej Polski. Środki zebrane w ramach zbiórki w całości zostaną przekazane w formie grantów do 5 000 zł każdy.

„Gdańsk dzieli się dobrem” to akcja wsparcia prowadzona zgodnie z ideami zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza, zainicjonowana w drugą rocznicę jego śmierci. Ideą projektu jest budowa wielu inicjatyw w całej Polsce, będących inspiracją do nawet najmniejszych zmian społecznych, jakże potrzebnych w małych wspólnotach i wielkich ośrodkach miejskich.

Jak zgłosić pomysł?

By wziąć udział w konkursie grantowym, należy wypełnić wniosek na stronie funduszu do 10 maja 2021 r. O grant mogą starać się organizacje pozarządowe, ruchy obywatelskie, instytucje samorządowe z całej Polski.

Granty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  • kreatywność i realność pomysłu,
  • opis grupy odbiorców,
  • sposób promocji projektu,
  • dotarcie do grupy odbiorców zagrożonej wykluczeniem
  • dodatkowe punkty można będzie uzyskać za działania wpisujące się w walkę z mową nienawiści.

W pierwszej edycji zostanie przyznanych 20 grantów, do 5000 zł każdy. Szczegółowe wytyczne dotyczące przyznawania grantów znajdują się w regulaminie Funduszu.

Milena Mieczkowska, Fundacja Gdańska / gdansk.pl
Print Friendly, PDF & Email