Gdańsk: Dołącz do grona zastępczych rodziców, ludzi z misją i mocą

Gdańsk: Dołącz do grona zastępczych rodziców, ludzi z misją i mocą
Fot. Pixabay

MOPR Gdańsk zachęca mieszkanki i mieszkańców do kontaktu w sprawie założenia rodziny zastępczej, z nadzieją, że nadal będziecie Państwo wspierać działania MOPR w tym zakresie. Jesienią planowane są kolejne szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych.

Ponad 600 dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wychowuje się w rodzinach zastępczych. Opiekunowie stworzyli im bezpieczne domy, gdzie panują szacunek, troska i miłość. MOPR zaprasza do współpracy osoby, które chcą założyć taką rodzinę.

Potrzebni są kandydaci na opiekunów zastępczych zwłaszcza dla maluchów, dzieci z niepełnosprawnością oraz dla wieloosobowych rodzeństw. To gdańskie dzieci, które z różnych powodów nie mogą liczyć na opiekę biologicznych rodziców. Są po przejściach, z bagażem trudnych doświadczeń. Wymagają uważności, zaopiekowania pod względem bytowym, emocjonalnym i społecznym. 

Specjaliści pomogą na każdym etapie

– Osoby, które rozważają założenie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka i zgłoszą się do nas, wesprzemy na każdym etapie ich drogi do uzyskania statusu opiekuna zastępczego – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Mogą też liczyć na kompleksową pomoc naszych specjalistów, kiedy już będą tworzyć zastępczą rodzinę. To wsparcie w każdym aspekcie, między innymi finansowym, asystenckim, psychologicznym i prawnym.

Także w okresie wakacyjnym specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR przy ul. Leczkowa 1A we Wrzeszczu zapraszają do kontaktu – zwłaszcza gdańszczanki i gdańszczan. Służą zainteresowanym szczegółowymi informacjami bezpośrednio i pod numerami tel.: 58 347 82 77 lub 58 347 82 78 (w dni powszednie, w godz. pracy Ośrodka), także email: mopr@gdansk.gda.pl.

Dobro dziecka najważniejsze

Jesienią zaplanowane jest kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia roli zastępczych opiekunów dla gdańskich dzieci. Odbędzie się ono w MOPR. Między innymi ukończenie szkolenia z pozytywnym wynikiem jest konieczne, by potem uzyskać status zastępczego opiekuna. Dla przypomnienia: rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

Szczegółowe wiadomości m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla opiekunów oraz dla dzieci otoczonych pomocą są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

Print Friendly, PDF & Email