Gdańsk: Badania przedsiębiorstw i wpływ farmaceutyków na środowisko – Heweliusze rozdane

Gdańsk: Badania przedsiębiorstw i wpływ farmaceutyków na środowisko – Heweliusze rozdane
Laureaci otrzymują m.in. statuetkę przedstawiającą słynnego astronoma, patrona nagrody, fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl.jpg

Profesorowie Piotr Dominiak i Piotr Stepnowski otrzymali tegoroczne Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 stycznia, czyli w dzień urodzin patrona nagrody, w Ratuszu Głównego Miasta.

– Dzisiaj, w rocznicę urodzin Jana Heweliusza obchodzimy 31. edycję prestiżowej gdańskiej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza – mówi pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Od wieków patronowanie naukowcom i artystom jest obowiązkiem i przywilejem władz miasta. Dumni jesteśmy, że w świecie pomieszanych pojęć, dezawuowania osiągnięć i wiedzy naukowej, deptania autorytetów, Gdańsk może liczyć na rozsądny głos przedstawicieli świata nauki. Tak dynamiczny rozwój Gdańska i Pomorza jest możliwy dzięki ogromnemu naukowemu zaangażowaniu środowisk gdańskich uczelni.

Prof. dr hab. Piotr Dominiak został uhonorowany w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, natomiast prof. dr hab. Piotr Stepnowski w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Tym samym dołączą do grona 47 dotychczasowych laureatów. Tegoroczni nagrodzeni otrzymają dyplom, statuetkę autorstwa prof. Jana Szczypki oraz po 20 tys. zł.

Za małe i średnie przedsiębiorstwa

Kapituła Nagrody rekomendowała do otrzymania nagrody profesora Piotra Dominiaka za „wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych”.

Profesor dr hab. Piotr Dominiak – absolwent studiów ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił doktorat w 1976 r., a w 1989 roku uzyskał habilitację. Od 1971 roku pracuje na Politechnice Gdańskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych Politechniki Gdańskiej, dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii, a także kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych. Profesor Dominiak zajmuje się ekonomią sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych oraz ponad 200 artykułów publicystycznych i 1000 felietonów. Kierował m.in. czterema edycjami Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. Obecnie jest prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji PG. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą Odznaką PTE, Medalem „Solidarności”, Medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989″, Medalem Paul Harris Fellow.

Badania farmaceutyków w środowisku

W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych wyróżnienie to otrzymał profesor Piotr Stepnowski. Kapituła rekomendowała prezydentowi Gdańska przyznanie nagrody za: „wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące analizy chemicznej i oceny negatywnych skutków pozostałości substancji farmaceutycznych oraz cieczy jonowych w środowisku”.

Profesor dr hab. Piotr Stepnowski studiował ochronę środowiska, a następnie podjął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopnie doktora (1999 r.) i doktora habilitowanego (2005 r.) uzyskał na Wydziale Chemii UG. Kieruje Katedrą Analizy Środowiska, w latach 2012-2016 był Dziekanem Wydziału Chemii. Profesor specjalizuje się w analizie negatywnych wpływów na środowisko substancji przemysłowych. Dzięki jego działaniom wiele koncernów chemicznych ograniczyło negatywne oddziaływanie na środowisko. Stepnowski bada między innymi pozostałości farmaceutyków w przyrodzie. Wykazał, że substancje te są obecne m.in. w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Profesor jest autorem ponad 200 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Współtworzył m.in. 3 podręczniki akademickie.

Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. Przez kilkanaście lat Nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2013 roku kategoria nauk humanistycznych została poszerzona o nauki społeczne. W roku 2018 laureatami nagrody zostali prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub i Pomorza i prof. dr hab. Michał Woźniak za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące molekularnych mechanizmów sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego

Wyróżnienie to jest przyznawane na wniosek Kapituł, którym przewodniczą: w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz w kategorii nauk humanistycznych i społecznych: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład Kapituł Nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych. Werdykty Kapituły Nagrody i rekomendacje laureatów są przedstawiane prezydentowi Gdańska, który zatwierdza werdykty.

Print Friendly, PDF & Email