Gdańsk: Aplikuj o dofinansowanie kosztów nauki – nie przegap terminu

Gdańsk: Aplikuj o dofinansowanie kosztów nauki – nie przegap terminu
Fot. Pixabay

Tylko do końca marca br. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. Oferta dotyczy roku akademickiego 2021/2022.

– Jest to wsparcie realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Zachęcam osoby uprawnione do skorzystania z tej pomocowej oferty. 

Adresatami wsparcia są gdańszczanki i gdańszczanie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierający naukę: w szkole policealnej; w kolegium; w szkole wyższej, a także osoby, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Pomoc obejmuje koszty kształcenia, np. dopłatę do zakupu niezbędnych materiałów edukacyjnych. Uwzględnia też np. dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i czesnego.

Wniosek złóż elektronicznie

Informacje o tej ofercie „Aktywnego samorządu” w 2022 r. są dostępne m.in. na portalu PFRON. Gdańszczanki i gdańszczanie proszeni są o składanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. Można też złożyć wniosek osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, tel.: 58 320 53 45/48 (w godz. pracy Ośrodka) lub drogą pocztową.

Dodajmy, że dla roku akademickiego 2022/2023 o tę formę wsparcia aplikować można od 1 września do 10 października br.

Print Friendly, PDF & Email