Fundusze unijne dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Fundusze unijne dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027
Fot. Pixabay

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbyła się dziś konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne nowego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21-27 przeprowadzone będą od 4 października do 8 listopada 2021 roku.

Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027to kluczowy dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie warmińsko-mazurskim na najbliższe lata. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu, sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa warmińsko-mazurskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

W programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur będzie realizowane kompleksowe wsparcie, przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności regionu, w tym działania dotyczące m.in.: badań naukowych i innowacji, rozwoju przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwoju infrastruktury transportowej, społecznej i zdrowotnej, infrastruktury kultury i turystyki, włączenia społecznego, usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Na program regionalny województwo warmińsko-mazurskie otrzyma ponad 1,73 mld euro.

Transmisja z dzisiejszej konferencji do obejrzenia na kanale Youtube 

Print Friendly, PDF & Email