Fundacja ORLEN wspiera rozwój Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Fundacja ORLEN wspiera rozwój Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Fot. Pixabay

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie została podpisana nowa umowa o współpracy pomiędzy dyrekcją szpitala a Fundacją ORLEN. Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN zadeklarował kontynuację dotychczasowej współpracy, a także dalsze wsparcie finansowe pozwalające na modernizację i rozwój szpitala. PKN ORLEN, za pośrednictwem swojej Fundacji, przekazał w 2022 r na rzecz szpitala kwotę pół miliona złotych, którą przeznaczono m.in. na zakup specjalistycznej karetki.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka medyczna na południu kraju, ratująca życie i zdrowie dzieci. Ta wysokospecjalistyczna jednostka obejmuje swoją opieką przede wszystkim dzieci z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, ale także z całej Polski.

– Szpital jest perłą Małopolski w zakresie niesienia opieki medycznej dla dzieci z Małopolski i sąsiednich województw. Z jego pomocy rocznie korzysta ponad 180 tysięcy dzieci – podkreślił Daniel Obajtek i dodał, że współpraca ze szpitalem trwa już od dawna. A jedną z form wsparcia jest zakup karetki transportowej, przekazanej dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego po uroczystym podpisaniu umowy o współpracy.

Wojciech Cyrul, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, podziękował za pomoc, podkreślając, że „takie wydarzenia są wyjątkowe dla szpitala”.

– Niecodziennie mamy możliwość uzyskania takiego ogromnego wsparcia od tak wielkiej firmy. Zrozumienie ogromnych potrzeb ze strony polskiego biznesu tym bardziej cieszy, kiedy mamy świadomość, że mówimy o szpitalu dziecięcym – powiedział. – Pierwsze owoce współpracy już są widoczne. Posiadamy karetkę, która pozwoli transportować dzieci po województwie. Otrzymaliśmy również obietnice wsparcia dalszych projektów, które pomogą nie tylko naszym pracownikom i szpitalowi, ale przede wszystkim pacjentom – podkreślił.

Podpisanie umowy zostało poprzedzone rozmowami prowadzonymi przez prezesa PKN ORLEN i dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego na temat charakteru dalszej współpracy oraz inicjatyw zaplanowanych przez placówkę. W planach dotyczących finansowania w ramach nowej współpracy są m.in. budowa Przystani Dziecięcej i mensy pracowniczej, a także zakup ultranowoczesnego sprzętu medycznego, który usprawni pracę kadry medycznej i poprawi jakość procesu hospitalizacji małych pacjentów.

– Rozmawiamy z panem dyrektorem o kolejnych krokach związanych z rozbudową, modernizacją czy zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego. Na pewno w budżecie naszej fundacji będą dalej przeznaczane środki na ten szpital – zapewnił Daniel Obajtek.

Zwrócił także uwagę, że to nie jedyny szpital, mogący liczyć na wsparcie PKN ORLEN.

– Finansujemy wiele szpitali oraz instytucji, które niosą pomoc społeczeństwu, m.in. Centrum Zdrowia Dziecka. Uważamy, że społeczna odpowiedzialność biznesu to po prostu nasz obowiązek. Biznes ma nie tylko zarabiać i stabilizować nasze bezpieczeństwo, ale musi również służyć swoim klientom i społeczeństwu – wskazał prezes Obajtek.

Fundacja ORLEN od lat wspiera rozwój placówek, podwyższających jakość życia oraz poziom edukacji w kraju. Finansuje modernizacje budynków, zaopatruje je w nowoczesny sprzęt, przyznaje stypendia, a także prowadzi projekty, pozwalające podwyższać kompetencje pracowników.

– Od 2018 do 2021 roku Fundacja ORLEN przekazała ponad 310 mln zł w formie darowizn na różne szlachetne akcje, inwestycje, m.in. na cele dotyczące ochrony zdrowia polskiego społeczeństwa – podsumował Daniel Obajtek.

Źródło: PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email