Fundacja Elbląg wręczyła stypendia

Fot. Mateusz Misztal
dav

We wtorek (17 października) Fundacja Elbląg uroczyście wręczyła umowy stypendialne na rok szkolny 2023/2024 z Programów Stypendialnych „Szansa”, „Słonik”, oraz Funduszu Młodych Talentów. Wsparcie od Fundacji otrzymało 27 osób.

– Stypendia z programu „Szansa, to stypendia dla uczniów i studentów, którzy oprócz tego, że mają bardzo dobre wyniki w nauce, trudną sytuację materialną, to robią jeszcze coś dodatkowo – albo mają osiągnięcia sportowe albo w konkursach przedmiotowych albo w pracy wolontaryjnej – podkreśla Teresa Mikuła, v-ce prezes Fundacji Elbląg. – Mamy też fundusz stypendialny „Słonik” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i tu również pod uwagę bierzemy dodatkową działalność.

Stypendia wręczone zostały po raz 23. Otrzymują je uczniowie mieszkający na terenie powiatu elbląskiego spełniający wymagania zawarte w regulaminie.

– Jeśli chodzi o „Szansę” jest minimalna średnia i dla każdej szkoły jest to inna średnia. Jest też ograniczenie dochodowe, które stanowi w każdym roku 40 proc. średniej krajowej z poprzedniego roku, czyli w tym roku była to średnia krajowa za 2022 rok – wyjaśnia Anna Pawelec z Fundacji Elbląg. – A jeśli chodzi o „Słonik” to pierwszym i takim najważniejszym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a reszta – czyli oceny, dodatkowe osiągniecia – jest punktowana wedle komisji.

Z Programu Stypendialnego „Szansa” stypendia otrzymał jeden uczeń szkoły podstawowej, ośmiu uczniów szkół ponadpodstawowych i sześciu studentów na łączną kwotę 25 500 zł. Z kolei w Programie Stypendialnym „Słonik” przyznano stypendia o łącznej wartości 15 tys. zł. Otrzymało je trzech uczniów szkół podstawowych, czterech uczniów szkół ponadpodstawowych i jeden student.

– Kolejny fundusz, to Fundusz Młodych Talentów, który wspiera wybitnie uzdolnione młode osoby. I w tym roku przyznamy jedno stypendium dla ucznia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu – zaznacza Teresa Mikuła.

W sumie tym roku Fundacja Elbląg przyznała stypendia dla 27 osób na łączną kwotę 47 tys. zł.

W roku szkolnym 2023/2024 programy stypendialne wsparte zostały przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Avante Okna Technika Okienna S.A. oraz osoby indywidualne. Stypendia są również finansowane ze środków własnych Fundacji.

KLIKNIJ W ZDJĘCIE GŁÓWNE I ZOBACZ FOTORELACJĘ Z WYDARZENIA
Print Friendly, PDF & Email