Formy opieki paliatywnej i hospicyjnej

Formy opieki paliatywnej i hospicyjnej
Fot. Pixabay

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej jest obchodzony 10 października. Z tej okazji piszemy, jakie formy opieki paliatywnej i hospicyjnej przysługują w ramach NFZ.

Gdy leczenie przyczynowe już nie skutkuje, warto zainteresować się opieką paliatywną i hospicyjną. Opieka paliatywna i opieka hospicyjna mają uśmierzać ból i dokuczliwe objawy choroby oraz podtrzymać jakość życia pacjenta na możliwie najwyższym poziomie.

NFZ finansuje kilka rodzajów takiej opieki:
 • ambulatoryjną – w poradni medycyny paliatywnej, dla osób, których stan ogólny jest stabilny i same mogą przyjść na wizytę
 • stacjonarną – w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej w szpitalu; opieka może być ciągła lub tymczasowa, albo mieć formę opieki wyręczającej (do 10 dni), gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć
 • domową – w hospicjum domowym, dla osób, których stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają im na pobyt w domu, gdzie odwiedzają ich pielęgniarka i lekarz.

Z opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej mogą skorzystać także opiekunowie osób chorych. Oferuje im ona wsparcie psychologiczne.

Opieką paliatywną i hospicyjną objęte są głównie osoby z:

 • nowotworami
 • AIDS
 • następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • niektórymi rodzajami niewydolności oddechowej
 • kardiomiopatią
 • ranami przewlekłymi, owrzodzeniami od odleżyn.
Potrzebne skierowanie

Chcesz skorzystać z opieki paliatywnej i hospicyjnej? Musisz mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czy od lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w przychodni, która ma taką umowę. Może to być lekarz rodzinny, onkolog lub inny specjalista. Skierowanie może też wystawić lekarz przy wypisie ze szpitala. O wystawieniu skierowania decydują wskazania medyczne.

Dla kogo poradnia medycyny paliatywnej?

Poradnia medycyny paliatywnej jest dla osób, których stan ogólny jest stabilny i sami mogą zgłosić się do niej.

Poradnie te zapewniają:

 • konsultacje lekarskie
 • pomoc pielęgniarską
 • wsparcie psychologa, także dla opiekunów.
Co oferuje hospicjum stacjonarne?

Opieka stacjonarna odbywa się w hospicjum stacjonarnym albo w szpitalu na oddziale medycyny paliatywnej.

Pacjent otrzymuje wtedy:

 • pieczę lekarzy i pielęgniarek, ale też psychologa i rehabilitanta
 • leczenie farmakologiczne bólu i innych objawów somatycznych
 • zapobieganie powikłaniom
 • dostęp do wyrobów medycznych koniecznych do wykonania świadczenia
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum lub oddziale medycyny paliatywnej.

Opieka hospicjum stacjonarnego jest ciągła lub tymczasowa. Ma też formę opieki wyręczającej – maksymalnie 10 dni – gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć. Hospicjum oferuje również profesjonalną konsultację psychologiczną opiekunom pacjenta.

Kiedy hospicjum domowe i co oferuje?

Z hospicjum domowego może skorzystać pacjent, który wymaga opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jednocześnie jego stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają mu na pobyt w domu.

W ramach domowego hospicjum chory może liczyć na:

 • pomoc i wsparcie lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie bólu i innych objawów
 • zapobieganie powikłaniom
 • bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (np. inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi)
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej – pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami.

Jeśli jesteś opiekunem osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności, starości lub innych przyczyn wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, przeczytaj Przewodnik dla opiekunów osób niesamodzielnych. Znajdziesz w nim informacje, do jakich instytucji możesz się zgłosić po pomoc dla swoich podopiecznych, ale też dla siebie.

Źródło: NFZ
Print Friendly, PDF & Email