Fajerwerki tylko dla odpowiedzialnych

Fajerwerki tylko dla odpowiedzialnych
Fot. Adminstrator

Od grudnia na licznych straganach, w sklepach możemy kupować sylwestrowe fajerwerki. Petardy w rękach nieodpowiedzialnych, często nietrzeźwych osób, czy w rękach dzieci stają się olbrzymim zagrożeniem. Niewłaściwie użytkowane powodują nieodwracalne skutki nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli zauważymy, że fajerwerkami bawią się dzieci i nie ma tam osoby dorosłej, dzwońmy po policję – zabawa taka może bowiem skończyć się tragicznie.

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych oraz w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Za sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 102 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych 31 grudnia i 1 stycznia są jedynymi dniami, w których można w miejscach publicznych używać petard.

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Sprzedaż fajerwerków dopuszczalna jest w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych. Wymogi do spełnienia:

·     sprzedaż powinna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca,

·     wyroby powinny być posortowane w sposób widoczny, według klas dopuszczenia do sprzedaży,

·     stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.

Policjanci apelują !!!

Pamiętajmy, by korzystając z petard i fajerwerków zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Używajmy ich zgodnie z instrukcjami. Każdy producent fajerwerków ma obowiązek dołączania do nich instrukcji używania w języku polskim. Nie rzucajmy petard w tłum, nie kierujmy w stronę innych osób. Zostawmy sylwestrowe pokazy pirotechniczne profesjonalistom.

Apelujemy przede wszystkim do rodziców, aby zwracali uwagę swoim dzieciom na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w przypadku używania petard i innych materiałów pirotechnicznych.

Zwracajmy uwagę na sprzedawców, którzy proponują petardy dzieciom. Nie bądźmy obojętni.

Pamiętajmy!

Dla kilku chwil zabawy nie warto narażać swojego życia i zdrowia.

  KMP Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8718

Print Friendly, PDF & Email